donderdag 23 december 2021

Predicaat Hofleverancier voor Machinefabriek Heerbaart

Op donderdag 23 december reikt burgemeester Sander Schelberg, namens Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, het Predicaat Hofleverancier uit aan Machinefabriek Heerbaart B.V. Dit ter ere van het 100-jarige bestaan van de machinefabriek. De uitreiking is om 16.30 uur bij Machinefabriek Heerbaart, Alfred Marshallstraat 13 in Hengelo.

Geschiedenis

Machinefabriek Heerbaart werd opgericht in 1921 en heeft sindsdien een uitstekende reputatie opgebouwd als innovatief leverancier van kwaliteitsproducten voor de (petro)chemische, hydraulische en filterindustrie. Anton Heerbaart begon Machinefabriek Heerbaart B.V. in 1921 aan de Bornsestraat in Hengelo. Het was toen een eenmanszaak in reparaties van kleine machines. De heer Heerbaart, die draaier was bij de Firma Stork, had een groot gezin (7 kinderen) en hoopte met deze ondernemende stap een betere toekomst voor zijn gezin te creëren. De eerste jaren kwam het werk vooral van de kant van oud-werkgever Stork en de lokale industrie. Aan de Bornsestraat werd dan ook op kleine schaal geproduceerd.

Twee zonen, Toon en Fons, werkten sinds begin jaren 30 al in het bedrijf en hebben in de jaren 60 het directeurschap overgenomen. Eind jaren 60 werd er voor het eerst geïnvesteerd in een pand aan de Sloetsweg in Hengelo. Begin jaren 70 kwam er nieuwbouw, op de plek van de oude steenfabriek, ook aan de Sloetsweg, omdat de werkzaamheden zich snel uitbreidden.

In de jaren 70 trad de latere eigenaar van Machinefabriek Heerbaart, Karel Sterckel, in dienst als verkoper. Men begon toen met het maken van flenzen en fittingen voor de petrochemische- en olie-industrie. De eerste tekeningen werden toen gemaakt in samenwerking met de firma Dikkers in Hengelo. In de jaren 70 en 80 kwam de focus te liggen op de olie- en gasindustrie.

In de jaren 80 neemt Karel Sterckel 50% van de aandelen over van Toon Heerbaart, die dan stopt bij de machinefabriek. De basis werd uitgebreid en de positie binnen de olie- en gaswereld nam verder toe door de forse uitbreidingen in de branche. Machinefabriek Heerbaart kende klanten als Shell, Nam en Gasunie. Begin jaren 90 komt Jean Paul Sterckel, zoon van Karel, ook bij het bedrijf. De laatste van de broers Heerbaart verkoopt eind jaren 90 zijn 50% aandelen aan Jean Paul. Begin 2000 moet Karel Sterckel, vanwege ziekte, afstand doen van zijn aandelen. Hij overlijdt in 2006. Door de alsmaar toenemende vraag koopt de toenmalige directie in 2007 het perceel aan de Alfred Marshallstraat in Hengelo; een zeer gunstige locatie, vlakbij de A1 richting Duitsland, uitstekend bereikbaar en met goede aansluitingen voor het transport van producten.

In 2018 verkoopt Jean Paul Sterckel zijn aandelen aan Floranck van Goethem, die als Adjunct-directeur bij Machinefabriek Heerbaart werkzaam was. In 2019 wordt de capaciteit van de fabriek fors uitgebreid om zo een verdere groei in de energiesector mogelijk te maken.

Succes

De afgelopen 10 jaar is Machinefabriek Heerbaart een belangrijke speler in de energietransitie geworden en worden er producten gemaakt voor grote multinationals. Hun producten worden over de hele wereld toegepast in systemen waarin buitengewoon hoge eisen worden gesteld aan degelijkheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Dergelijke systemen zijn bijvoorbeeld te vinden op booreilanden, in olie- en gaswinningsinstallaties op het land, in filterinstallaties, windmolens en (water)krachtcentrales.

Het blijvende succes van Machinefabriek Heerbaart is mede te verklaren door de zorg die zij al van oudsher besteden aan het onderhouden van de relaties met hun partners. Maar natuurlijk ook het moderne machinepark van Heerbaart met meerdere computergestuurde machines draagt bij aan het succes. Behalve in machines investeert Machinefabriek Heerbaart ook heel bewust in mensen. Zij zien erop toe dat de medewerkers regelmatig relevante opleidingen volgen. Zo blijven zij op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en dragen zij bij aan het innovatieve karakter van de onderneming.

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 jaar bestaan (of een veelvoud van 25). Vanzelfsprekend moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

In verband met de Corona-maatregelen is Commissaris van de Koning de heer Heidema niet aanwezig bij de uitreiking. Sander Schelberg zal het Predicaat Hofleverancier namens hem overhandigen aan Floranck van Goethem, directeur van Machinefabriek Heerbaart B.V. De Commissaris zal in betere tijden een bezoek aan Machinefabriek Heerbaart brengen.

Nieuws

Van Grijs naar Groen, hoe staan we ervoor?

Gemeente Hengelo wil ‘grijze’ verharding in de openbare ruimte vervangen door extra groen. Voor alle Hengelose wijken is hiervoor 75.000 euro beschikbaar. We vragen wijkbewoners om met ideeën te komen. De winnende initiatieven per wijk pakt de gemeente samen met de initiatiefnemers op.

Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur

De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Melding doen? MijnGemeente-app!

Is er iets stuk op een openbare speelplek bij u in de buurt? Zijn er problemen met een putdeksel óf ligt er bijvoorbeeld een stoeptegel los? Dan wilt u dat dat snel en goed wordt opgelost. Vanaf nu is melden én snel afhandelen samengebracht in één app: MijnGemeente-app.

Mooie mix aan functies op Sportlaan Driene

Samen met eigenaren, gebruikers en initiatiefnemers wil de gemeente het gebied op en rondom Sportlaan Driene ontwikkelen, zodat er een levendig gebied ontstaat.

Groen licht: nieuwe inrichting voor projectgebied De Wetplein

Het Hengelose college van B en W is akkoord met de nieuwe inrichting voor het projectgebied De Wetplein (Wemenstraat, De Wetstraat en Smutsstraat). In het voorjaar van 2022 gaat de passage plaatsmaken voor een prachtige groene kerktuin. Vanaf 2023 wordt ook het omliggende gebied flink aangepakt!

Hengelo klaarmaken voor het veranderende klimaat

Het klimaat verandert en de laatste jaren sneller dan ooit tevoren. Natuurlijk zetten we ons als gemeente al in voor het verminderen van deze klimaatverandering. Dit doen we bijvoorbeeld door het opwekken en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Tegelijkertijd zullen extreme weersomstandigheden in ons land steeds vaker voor gaan komen: met wisselvalligere zomers en winters. Hoe gaan we daarmee om? ‘Deze klimaatadaptatiestrategie, met veel input uit de samenleving, geeft hier antwoord op’, aldus wethouder Mariska van Heuw.

Bodycams in gebruik

Al eerder hebben we gemeld dat Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Hengelo bodycams gingen dragen. Dit omdat Boa’s een belangrijke rol spelen in het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarbij krijgen zij helaas regelmatig te maken met incidenten, zowel verbaal als fysiek geweld.

Twente stimuleert naleefgedrag

Omikron grijpt om zich heen en het aantal besmettingen loopt sterk op. En ook al lijken we er minder ziek van te worden; de groep besmette mensen wordt naar verwachting nog vele malen groter dan nu. En dus zal ook het aantal mensen dat wel ziek wordt en zorg nodig heeft, toenemen. Dat is een logische rekensom.

Hengelo steunt motie 'Evenwicht in coronamaatregelen'

Het draagvlak onder ondernemers en inwoners voor de coronamaatregelen in de huidige lockdown neemt snel af. Het gemeentebestuur van Hengelo maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor onze ondernemers, culturele en sportsector en zzp’ers.

Inwoneraantal Hengelo flink gestegen

Per 1 januari 2022 telt de gemeente Hengelo 81.544 inwoners. Dit is een toename van 503 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal inwoners per 1 januari 2021 was 81.041. Hengelo heeft nu in totaal 41.097 mannelijke inwoners en 40.447 vrouwelijke. Dat blijkt uit publicatie van de bevolkingscijfers door Kennispunt Twente.

Hoe kunnen we u beter betrekken bij wat we doen als gemeente?

De gemeente maakt een nieuwe participatie-aanpak. En daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

JBT-FTNON vestigt zich in Hazemeijer

In het weekend van 7, 8 en 9 januari verhuist het bedrijf JBT-FTNON naar het Hazemeijer complex in Hart van Zuid. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de hal B05 van het karakteristieke en historische pand geschikt te maken voor deze nieuwe invulling.

Herinrichting Markt en winkelstraten volop van start

Maandag 10 januari begint Dusseldorp met de herinrichting van twee delen van de Nieuwstraat. Het eerste deel is het stuk vanaf de Enschedesestraat tot Telgen (Nieuwstraat noord) het tweede deel loopt vanaf de Molenstraat tot het Stationsplein (Nieuwstraat zuid).

Een terugblik naar 2021 en wat gaan we doen in 2022?

2021 was wederom een bewogen jaar, waarbij het coronavirus een grote impact heeft gehad en nog steeds heeft. Desondanks zijn we samen met veel partners in de stad in staat gebleken om veel nieuwe zaken op te pakken. En hebben we mooie projecten en werkzaamheden afgerond.

Predicaat Hofleverancier voor Machinefabriek Heerbaart

Op donderdag 23 december reikt burgemeester Sander Schelberg, namens Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, het Predicaat Hofleverancier uit aan Machinefabriek Heerbaart B.V. Dit ter ere van het 100-jarige bestaan van de machinefabriek. De uitreiking is om 16.30 uur bij Machinefabriek Heerbaart, Alfred Marshallstraat 13 in Hengelo.

Aandacht voor Industrieel erfgoed

De komende jaren wordt er veel ontwikkeld in Hart van Zuid. Op sporen van een rijk industrieel verleden van onder andere Stork en Hazemeijer verrijst een nieuw stadsdeel. De gemeenteraad wil voorkomen dat karakteristieke bouwwerken in Hart van Zuid zonder bouwplan gesloopt worden. Niet al deze gebouwen hebben nu een beschermde status. Daarom heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit betekent niet dat er geen ontwikkeling meer mogelijk is. Wel is er een goedgekeurd bouwplan nodig, om geheel of gedeeltelijk te kunnen slopen. Daarbij is er onder meer een advies van de Hengelose Erfgoedcommissie en Supervisieteam Hart van Zuid nodig. Het voorbereidingsbesluit is op 23 december 2021 in werking getreden voor de duur van 1 jaar.

Wijkracht biedt hulp bij plannen boosterprik

Het inplannen van de boosterprik is voor alle 60-plussers mogelijk. Telefonisch is het op dit moment erg druk bij de GGD. Het advies is om een boosterafspraak zelf online in te plannen. Om inwoners van Hengelo hierbij te helpen, organiseert Wijkracht boosterspreekuren.

Gemeenten Borne, Enschede en Hengelo onderzoeken met Twence regionaal warmtenet

Twente zoekt mogelijkheden om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Dat is een enorme opgave, waarbij alle beschikbare warmtebronnen nodig zijn. Bovendien moet de infrastructuur geschikt zijn om de warmte beschikbaar te stellen. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo zetten samen met Twence in op een haalbaarheidsonderzoek van een regionaal warmtenet om de warmtebronnen optimaal te benutten. Deze partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om deze haalbaarheid te onderzoeken. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2022 bekend.

Jaarwisseling 2021-2022

We willen graag bij elkaar komen, elkaar spreken en zien. Zeker met de feestdagen. Maar we willen elkaar niet besmetten met het coronavirus.

Restafval fors afgenomen in Hengelo

In 10 jaar tijd is de jaarlijkse hoeveelheid restafval per Hengeloër afgenomen met 160 kg. In 2010 was het nog 237 kg en in 2020 was het 77 kg. Hengeloërs zijn veel beter hun afval gaan scheiden. Er wordt jaarlijks bijvoorbeeld 62 kilo aan verpakkingen en 97 kilo gft per inwoner ingezameld. Dat blijkt uit een evaluatie van onafhankelijk onderzoeksbureau KplusV dat dit najaar over de periode 2010-2020 is uitgevoerd. Groot aandachtspunt volgens de onderzoekers: de vervuiling in de stroom verpakkingen (PMD).

Minder leegstaande winkelpanden in de binnenstad

Het leegstandspercentage in de Hengelose binnenstad is in 2021 afgenomen van 20,6 naar 18,4 procent. Dit is het laagste leegstandspercentage in vijf jaar tijd. Een voorzichtige conclusie is dat de jarenlange inspanningen en samenwerking van de binnenstadspartners bijgedragen hebben aan deze positieve ontwikkeling. De basis hiervoor werd gelegd met het Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad uit 2017.

Wethouder Bas van Wakeren, Coby en Sproet openen wensboom in Hengelo

Gisteren onthulden wethouder Bas van Wakeren, Coby, cliënte van Aveleijn AtelierZ en Sproet, mascotte van Kids@thepark, de wensboom op het Burgemeester Jansenplein in Hengelo. De metershoge kerstboom is prachtig versierd door de cliënten van Humanitas Onder Dak, InteraktContour, Ambiq, Aveleijn AtelierZ, Aveleijn De Bussenkamp, JP van den Bent stichting en de Green Room. Daarna stopten de wethouder, Coby en Sproet, de eerste wensen in de wensbox. Vanuit het initiatief van Rabobank Centraal Twente en WISH3 worden in samenwerking met Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), de komende periode wensen vervuld voor de inwoners van en rondom de gemeente Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Jan Schasfoort

Op woensdag 15 december ontving Jan Schasfoort het Stadscompliment De Nijverbij uit handen van wethouder Mariska ten Heuw. De uitreiking vond plaats om 16.00 uur bij Wijkracht aan de Johannaweg 26. Jan Schasfoort (75) werd in het zonnetje gezet omdat hij zich jarenlang heeft ingezet als vrijwilliger op diverse plaatsen. Zo was hij vrijwilliger op het AZC in Azelo, begeleider op MEE reizen, gaf lezingen over energiebesparing voor minima, was lid van de WMO-cliëntenraad en de seniorenraad en vrijwilliger bij Carintreggeland. Schasfoort is een zeer betrokken en ervaren vrijwilliger bij Menthol/Wijkracht. Vanaf 2015 geeft hij groepsvoorlichtingen aan nieuwkomers in Hengelo over de Nederlandse kernwaarden. Hij doet dat met grote inzet en enthousiasme.

Woningen en appartementen op De Appendage

Direct ten zuiden van het winkelcentrum Esrein ligt langs de Laan Hart van Zuid een braakliggend terrein, ‘De Appendage’. Ontwikkelaars Van Wijnen en BPD willen in dit gebied 33 grondgebonden woningen en 35 appartementen ontwikkelen, rondom een gezamenlijke groene binnenruimte. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 15 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. Van Wijnen en BPD hopen in 2023 met de bouw van de woningen te kunnen beginnen.

Donkere dagen, verlichting aan!

In samenwerking met Leenders Bike Totaal, Trafficeducation en de politie heeft de gemeente Hengelo op woensdagochtend een verlichtingsactie gehouden. Tussen de Torenlaan en Bartelinkslaantje zijn scholieren in alle vroegte aangesproken op defecte fietsverlichting. En niet om een boete te ontvangen.

Vervoer Regiotaxi tijdens feestdagen

Als u afspreekt voor de feestdagen, regel dan ook uw vervoer van tevoren. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi zijn aangepast. Reserveer daarom uw ritten op tijd!

Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Het kabinet maakte op 10 december bekend dat mensen met een laag inkomen een extra tegemoetkoming van ongeveer 200 euro ontvangen, om zo de stijgende energieprijzen te kunnen betalen.

Werkzaamheden Elsbeek in Hengelo officieel gestart

Donderdagmorgen, 9 december, hebben Hans van Agteren (Dagelijks Bestuurslid van waterschap Vechtstromen) en Mariska ten Heuw (wethouder gemeente Hengelo) het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Elsbeek, ter hoogte van de Reigerweg. Op het nu nog braakliggende terrein hebben zij het eerste deel van de nieuwe beek gegraven. Op dit terrein wordt meer ruimte gegeven aan water en groen. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2022 afgerond zijn.

Kerstmiddag 2021 gaat helaas niet door

Het zal geen verrassing zijn. Vanwege de coronamaatregelen gaat de bekende kerstmiddag in Hengelo niet door. De onzekerheid over de komende periode is volgens de verantwoordelijke organisatie CHEF te groot en dus is besloten een streep door het evenement te zetten. Het inmiddels beroemde feest in de Hengelose binnenstad, waarbij 10.000 mensen naar de kroegen en discotheken komen, wordt vrijwel zeker doorgeschoven naar het paasweekend van 2022.

Verlenging integrale samenwerkingsagenda Twente

Op 8 december hebben de 17 bestuurders van de Integrale Samenwerkingsagenda Twente unaniem en vol trots ingestemd met een verlenging van vijf jaar voor de Integrale Samenwerkingsagenda Twente (2022-2027). Dit is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente, provincie Overijssel en vele andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning.

College stelt omgevingsprogramma nieuwe energie vast

Burgemeester en wethouders hebben het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Voordat de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgegeven voor ontwikkeling wil het college eerst uitgebreider onderzoek naar de effecten op de omgeving doen. Er wordt met de andere Twentse gemeenten een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage).Maar ook de effecten van zonnevelden op de omgeving worden onderzocht. De gemeenteraad moet nog besluiten.

Woningen Bloemenbuurt stap dichterbij

In de Bloemenbuurt komen 38 nieuwe woningen en tegelijkertijd krijgt de buurt een klimaatbestendige inrichting.

Tuindorpschool verkocht

Op 30 november heeft het college van B en W ingestemd met de verkoop van de Tuindorpschool, Beckumerstraat 15. De voormalige school is verkocht aan EPIE Vastgoed B.V. uit Hengelo. De kavel heeft een oppervlakte van een kleine 2500 m2. De koper wil er acht woningen realiseren: zes appartementen in de school en een blok van twee elders op het terrein.

Shop & Go is een blijvertje

In de binnenstad van Hengelo lopen op dit moment twee parkeerproeven. Het gaat om klantvriendelijke parkeercontroles en Shop & Go. Eind augustus van dit jaar is Shop & Go onderzocht door Kennispunt Twente. Ook het HengeloPanel werd daarbij ingezet. De resultaten zijn positief: Shop & Go is een blijvertje. De klantvriendelijke parkeercontroles zijn al eerder geëvalueerd en vallen ook goed in de smaak. Deze proef is met twee jaar verlengd.

Hengelo regelt ICT-dienstverlening voor Haaksbergen

Na toestemming van de raad zal de gemeente Haaksbergen vanaf 1 januari 2022 toetreden tot de ICT-samenwerking, zoals de gemeente Hengelo die al jaren heeft met de gemeente Oldenzaal en SWB Midden Twente. De samenwerking houdt in dat Hengelo in de loop van 2022 de taken op ICT-gebied gaat overnemen van Haaksbergen. Dit is de uitkomst van een traject waar de gemeenten samen mee bezig zijn sinds oktober 2020. Het is voor Haaksbergen een belangrijke stap in het versterken van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Extra geld voor naleven controle coronatoegangsbewijzen

Ondernemers, sportverenigingen en -scholen en cultuurorganisaties kunnen eenmalig een bijdrage bij de gemeente aanvragen voor de controle op de coronatoegangsbewijzen. Het college heeft een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld voor ondernemers, sport en cultuur. Ondernemers kunnen 2000 euro aanvragen en sportverenigingen en culturele organisaties kunnen 1000 euro aanvragen. Er is in totaal 175.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 tot en met 24 december 2021.

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Hengelo

In het nationaal jaar van de vrijwilliger reikt de provincie Overijssel 100 prijzen uit aan mensen, die zich vrijwillig hebben ingezet in de provincie. Want mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor betaald te krijgen, verdienen daar alle waardering voor.

Centrumring weer open

De ring rondom de Hengelose binnenstad is, voor een deel, een paar maanden afgesloten geweest. Sinds begin mei wordt er gewerkt aan de Marskant en de Deldenerstraat (kruispunt Marskant tot aan de Langestraat). Op 26 november heeft aannemer Strukton Civiel de werkzaamheden aan de centrumring afgerond. De route rondom het centrum is daarmee weer geopend.

Provincie Overijssel verstrekt € 3 miljoen subsidie voor versterking binnenstad

De provincie Overijssel verstrekt de gemeente Hengelo een subsidie van € 3 miljoen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Zo werd vandaag, woensdag 24 november, bekend gemaakt door gedeputeerde Monique van Haaf.

Deldenerstraat in 2022 voor het eerst het decor van de Lambertuskermis

De kermis van 2021 staat nog vers in ons geheugen, maar het college van B en W heeft het kermisterrein van 2022 al vastgesteld. Vanwege de werkzaamheden voor de herinrichting van het marktplein, kan het marktplein niet meer gebruikt worden voor de kermis. Het kermisterrein van 2022 is gevestigd rondom het stadhuis en het horecagebied. Dit betekent dat de Deldenerstraat, Willemsplein, Willemstraat en Langestraat aan het kermisterrein zijn toegevoegd.

Gemeente Hengelo sluit aan bij internationale campagne tegen geweld

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven met fysiek of seksueel geweld te maken. In Nederland is geweld tegen vrouwen helaas ook een probleem. Met de wereldwijde ‘Orange the World’ campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. In Hengelo tonen we onze solidariteit door de stadhuistoren en de Lambertusbasiliek oranje te verlichten. Dit gebeurt van 25 november tot en met 10 december. Ook wappert de speciale vlag ‘Stop geweld tegen vrouwen’ bij het stadhuis.

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf

Vrijdag 12 november is er tijdens de persconferentie geen fijne boodschap meegegeven. De nieuwe maatregelen die nodig zijn, zijn pittig. Dit heeft weer impact op heel veel levens. Een makkelijke oplossing is er helaas niet.

Noodopvang Hazemeijercomplex beëindigd

Sinds 24 oktober jl. verbleven ca. 100 vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo. Het Rijk gaf alle provincies destijds de opdracht om binnen 48 uur extra asielzoekers op te vangen voor maximaal 4 weken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zat op dat moment overvol en dat zorgde voor onmenselijke situaties voor de asielzoekers. De tijdelijke Hengelose noodopvang is vandaag beëindigd.

Subsidie van € 20.606 toegekend aan kunstwerkplaats De Möllerwerf

Op 20 oktober heeft het college van B en W acht aanvragen toegekend die voldeden aan de criteria van de regeling ‘versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd’. Het ging hierbij om een bedrag van € 129.394. Het college heeft nu ook het laatste beschikbare subsidiegeld toegekend. Het laatste subsidiebedrag van ruim € 20.000 is toegekend aan de kunstwerkplaats De Möllerwerf, een initiatief van de nachtburgemeester Irma Bruggeman.

Stop uitbuiting

Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente.

Ondernemersfonds voor coronakrediet

Hengelo krijgt een nieuw ondernemersfonds, waarmee zelfstandigen geholpen kunnen worden met een speciaal coronakrediet.

Eerste impressies van De Smelterij beschikbaar!

Op maandag 15 november 2021 is er - met het onthullen van het bouwbord door Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, en Gosse Dousma, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost - een startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van het project De Smelterij. Hier ontwikkelt en bouwt Van Wijnen 60 nieuwe, gevarieerde woningen in Hart van Zuid in Hengelo. Hiervan gaan 24 appartementen en 11 woningen in december in verkoop. Op thuisindesmelterij.nl zijn de eerste impressies van deze ontwikkeling zichtbaar.

Extra mogelijkheden prikken zonder afspraak in Hengelo

In Twente wordt veel gebruik gemaakt van prikken zonder afspraak. Daarom zijn er deze week in Hengelo extra mogelijkheden voor een prik zonder afspraak. GGD Twente staat deze week op 3 verschillende plekken in Hengelo.

Bronzen erepenning voor Natuur- en Milieuraad Hengelo

Al 50 jaar zet de Natuur- en Milieuraad Hengelo (NMRH) zich vrijwillig in voor Hengelo. Iets wat we als gemeente Hengelo erg waarderen. Op vrijdag 12 november werd het 50 jarig bestaan gevierd. Het jubileumboek ’50 jaar Natuur- en Milieuraad Hengelo’ werd overhandigd aan wethouder Mariska ten Heuw. De wethouder had ook nog een verrassing voor de NMRH. Ter ere van het 50 jarig jubileum kregen ze de Bronzen Erepenning van de stad uitgereikt.

Week Tegen de Kindermishandeling 15-19 november

'Dichterbij dan je denkt'. Dat is het thema van de week tegen de kindermishandeling die vandaag van start gaat.

Nog 1,35 miljoen beschikbaar

De gemeente Hengelo wil een duurzame gemeente zijn en zo zuinig mogelijk omgaan met energie. De gemeente wil ook graag het goede voorbeeld geven aan de inwoners. In deze tijd wordt er veel van de inwoners gevraagd als het gaat om energie besparen. Veel Hengeloërs investeren in isolatie, maar nemen ook al verdere stappen om de woning op den duur aardgasvrij te maken. De gemeente kijkt daarom ook kritisch naar het eigen vastgoed, zoals gymzalen, sporthallen en wijkgebouwen. Door regulier onderhoud is al veel bespaard. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van de lampen en isoleren, gebruikt de gemeente duidelijk minder energie. De komende jaren pakt Hengelo het gemeentelijk vastgoed nog intensiever aan. Er is nog 1,35 miljoen euro beschikbaar.

Communicatie gemeente positief beoordeeld

Inwoners willen het liefst via een digitale nieuwsbrief, een brief of via www.hengelo.nl informatie van de gemeente ontvangen. De informatie van de gemeente is goed te lezen en gemakkelijk te vinden. Dat blijkt uit een peiling die in september is uitgezet onder het HengeloPanel.

Regio Oost slaat de handen ineen

Op 4 november ondertekende wethouder Mariska ten Heuw namens gemeente Hengelo de bestuursovereenkomst en het onderliggende werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

Nijverbij voor Henk Poort

De uitreiking vond plaats bij Stichting Twente Hart Safe.

ErfCoach voor erfeigenaren

ErfCoaches worden sinds halverwege 2019 ingezet in alle gemeenten in Overijssel vanuit het provinciale project Toekomstgericht Erven om het platteland leefbaar te houden. Veel erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten, heeft de provincie besloten dat de ErfCoaches ook in 2022 inzetbaar zijn.

Koninklijke onderscheiding voor John Thijert

Woensdag 3 november heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding overhandigd aan de heer John Thijert. Dit gebeurde om 20.30 uur bij de Koninklijke VBW in Ede tijdens de afscheidsreceptie van de heer Thijert als voorzitter en bestuurslid van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers. De heer Thijert wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Muziek, dans, verhalen en uitreiking Startersprijs Midden Twente tijdens Starterscafé op 15 november 2021

Het Starterscafé is hét platform voor iedereen die een bedrijf wil beginnen of pas geleden gestart is. Een plek waar starters andere ondernemers uit de regio ontmoeten, ervaringen kunnen delen en een waardevol netwerk opbouwen. Vanaf 19.00 uur is de ontvangst en om 19.30 uur opent wethouder Wim Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente het Starterscafé. Inspirerende verhalen via mooie videoportretten en live, en de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente staan vervolgens op het programma.

Deurningerstraat weer open

Wie de afgelopen maanden op de Oldenzaalsestraat af wilde slaan naar Deurningen reed tegen een afgesloten Deurningerstraat aan. De werkzaamheden zijn nu, na ongeveer 10 maanden, afgerond door aannemer Heijmans. De weg is op vrijdagmiddag 29 oktober weer geopend. Het resultaat: een klimaatbestendige inrichting mét stiller asfalt en vrijliggende fietspaden langs een groot deel van de straat.

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2020 en 2021 bekend!

Nadat de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente vorig jaar niet kon doorgaan vanwege corona, reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente dit jaar weer de Startersprijs Midden Twente uit aan de twee beste starters. Dit jaar worden twee winnaars uitgeroepen: beste Starter Midden Twente 2020 en 2021.

Allerzielenviering

Op zondag 7 november organiseert De parochie De Goede Herder samen met coöperatie DELA, Gildebor en de gemeente Hengelo een Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat.

Licht in het donker op begraaf- en gedenkpark

De gemeente Hengelo organiseert samen met Gildebor en uitvaartorganisatie Yarden de jaarlijkse herdenkingstocht Licht in het donker. Op woensdagavond 3 november is er voor nabestaanden de gelegenheid hun dierbare te gedenken tijdens de verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat.

Bladruimen start 1 november

Het is herfst, de tijd van vallende bladeren en mooie kiekjes. De gevallen bladeren kunnen helaas ook gevaar opleveren, bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Daarom start Gildebor vanaf maandag 1 november met het verwijderen van bladeren in de openbare ruimte. In de wijken Hasseler Es en Wilderinkshoek wordt het blad geruimd door de groenaannemer in de betreffende wijk. Het bladruimen wordt gedaan met het oog op de veiligheid en het voorkomen van overlast (bijvoorbeeld wateroverlast).

Hengelo krijgt twee woonwagenlocaties

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Ook de gemeente Hengelo moet daaraan voldoen. Begin 2021 is de behoefte aan extra standplaatsen in Hengelo onderzocht. Hieruit bleek dat er vooralsnog 18 huishoudens interesse hebben in een standplaats in Hengelo. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente onderzoek verricht naar mogelijk nieuwe locaties voor standplaatsen. Daaruit kwamen vijf mogelijke locaties naar voren. Het college geeft de voorkeur aan twee locaties: een locatie in het te ontwikkelen plangebied aan de Sportlaan Driene en een tweede aan het Bartelinkslaantje.

Overlast eikenprocessierups in 2021 fors lager

In 2021 was de overlast van de eikenprocessierups aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren. Dit landelijke beeld was ook in Hengelo te zien. Waar het aantal meldingen de afgelopen twee jaar nog ruim boven de 2.000 lag, bleef de teller dit jaar steken op 501 meldingen. De combinatie van een goede gerichte bestrijding, investering in het verhogen van de biodiversiteit én gunstige weersomstandigheden, heeft geleid tot een flinke afname van het aantal rupsen, nesten en meldingen.

Noodopvang vluchtelingen in Hengelo

In Hengelo worden vanaf zondag met spoed ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen. Burgemeester Sander Schelberg heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en als burgemeester van Hengelo een dringend verzoek vanuit de betrokken ministers en van de Commissaris van de Koning ontvangen. Het college van B&W van Hengelo geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten. In overleg met de pandeigenaar is het Hazemeijer complex in Hengelo aangeboden als opvanglocatie. Het gaat hierbij om het gedeelte waar tot voor kort de GGD-vaccinatielocatie zat. Daarmee kan vanaf vandaag, zondag 24 oktober, al de opvang voor 100 personen geregeld worden.

Vragen over het coronavaccin of zonder afspraak vaccineren? Dat kan!

Heeft u vragen over het coronavaccin of wilt u zich laten vaccineren zonder afspraak? Dat kan op verschillende data in Hengelo.

€ 130.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Op 22 september is de regeling ‘Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd’ opengesteld. Culturele organisaties en amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag doen van maximaal € 25.000 voor investeringen en/of activiteiten die erop gericht zijn de culturele sector te versterken en vernieuwen in (post)coronatijd. Tussen 22 september en 2 oktober zijn er elf complete aanvragen binnengekomen. Acht subsidieaanvragen voldeden aan de criteria en krijgen samen een bedrag van € 129.394.

Zonder afspraak een vaccinatie halen in Hengelo

De tijdelijke priklocatie en het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis werden goed bezocht. Binnenkort is het ook mogelijk om op andere plekken in Hengelo zonder afspraak een coronavaccinatie te halen, of vragen te stellen bij het informatiepunt.

Aan het werk op De Smelterij in Hart van Zuid

Op het groene grasveld langs Laan Hart van Zuid, tegenover het winkelcentrum komt het nieuwbouwproject De Smelterij. Hier smelt alles samen: een duurzaam en gevarieerd nieuwbouwaanbod op een centrale locatie in Hengelo. Van Wijnen ontwikkelt in dit gebied in totaal 60 woningen. Eind dit jaar gaan daarvan 24 appartementen en 11 eengezinswoningen (grondgebonden) in de verkoop.

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Verduurzaam uw bedrijf met subsidie

Energie besparen is belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers.Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u graag op weg met het project “Energie besparen MKB” van Gemeente Hengelo, in samenwerking met Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). In dit project wordt u op basis van een pragmatische energiescan, door een energieadviseur begeleid bij het uitvoeren van aantrekkelijke energiebesparende maatregelen. En door subsidie is de begeleiding nog gratis ook. Dit project is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar.

Hengelo gaat voor JA – JA sticker

De gemeente Hengelo wil, net als meerdere gemeenten in het land, JA-JA stickers beschikbaar gaan stellen. Dit is om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen. In Hengelo bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De JA – JA sticker gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Hengeloërs moeten in dat geval de JA-JA sticker op de brievenbus plakken.

Hengeloërs positief gestemd over gemeentelijke dienstverlening

Gemeente Hengelo doet haar best om Hengelo een goede stad te laten zijn. Zowel in de straat, de buurt als de hele stad. Om te weten te komen hoe Hengeloërs denken over maatschappelijke thema’s en de rol die de gemeente hierin speelt wordt er eens per twee jaar een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. De resultaten van de peiling 2021 laten zien dat de stijgende lijn in de waardering voor de taken die de gemeente uitvoert is doorgezet. Daarnaast zijn Hengeloërs over het algemeen zeer tevreden met hun leven en hebben ze vertrouwen in de toekomst.

Coming Out Dag & Week

Maandag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van LHBT+-ers. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan - net als tientallen andere steden - de regenboogvlag uit.

Inspelen op de (parkeer)behoefte

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor de nieuw te ontwikkelen (woningbouw)locaties in de Binnenstad en Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein)? Die vraag heeft de afgelopen periode centraal gestaan bij de ontwikkeling van parkeernormen voor deze gebieden. Na een uitgebreid onderzoek en inspraakperiode heeft het college van B en W ingestemd met nieuwe, specifieke parkeernormen voor deze twee gebieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Volgens verwachting is dat in september.

Aanvragen bijstandsuitkering 2.0

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu