vrijdag 05 november 2021

Regio Oost slaat de handen ineen

67 regionale partners ondertekenen bestuursovereenkomst

Op 4 november ondertekende wethouder Mariska ten Heuw namens gemeente Hengelo de bestuursovereenkomst en het onderliggende werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

We gaan hiermee een nieuwe fase in, waarbij we van afvoeren van water naar het nog beter vasthouden van water gaan. De maatregelen bereiden Hengelo én Oost-Nederland beter voor op weersextremen, waarbij watertekorten en wateroverlast zoveel mogelijk worden beperkt.

Regio Oost ligt op de Hoge Zandgronden. Door deze ligging is aanvoer van water beperkt, dit betekent dat we in droge perioden volledig afhankelijk zijn van het grondwater en de regen die valt. Daarom staan er in de bestuursovereenkomst afspraken over vele investeringen om het Oosten voor te bereiden op de toekomst.

Tweede fase van start

In 2016 startte het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). De 67 regionale partners (vier provincies, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen) nemen hierin de verantwoordelijkheid voor een robuuste en klimaatbestendige zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden. Dit jaar wordt de eerste fase (2016-2021) afgerond. In Hengelo is met bijdragen uit het ZON-programma een deel van de aanleg van de Veldbeek betaald. Ook het afkoppelen van regenwater van het Burgemeester Jansenplein kon op een bijdrage rekenen. Het water op het plein loopt nu via de goten op het plein naar de Drienerbeek.

Op 4 november 2021 is het startschot gegeven voor de tweede fase. De komende 6 jaar investeren de partners binnen Rijn-Oost 200 miljoen aan zoetwatermaatregelen via het ZON-programma. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage van €50 miljoen uit het Deltafonds en een eigen bijdrage van de partners van €150 miljoen.

Investeringen in Hengelo

In Hengelo wordt er de komende jaren geïnvesteerd in maatregelen om water langer vast te houden. Uit het ZON-programma komt een subsidie van ruim €800.000. Geld wat bijvoorbeeld wordt gestoken in beekherstel en het afkoppelen van verhard oppervlak naar bijvoorbeeld waterbassins, vijvers of wadi’s. Daardoor wordt regenwater niet langer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar wordt het juist langer vastgehouden. De genoemde maatregelen gaan onderdeel uitmaken van de klimaatadaptatiestrategie waar dit jaar in Hengelo aan wordt gewerkt. Deze strategie wordt gebruikt om Hengelo in de komende jaren weerbaarder te maken tegen wateroverlast, hitte en droogte.

Nieuws

Centrumring weer open

De ring rondom de Hengelose binnenstad is, voor een deel, een paar maanden afgesloten geweest. Sinds begin mei wordt er gewerkt aan de Marskant en de Deldenerstraat (kruispunt Marskant tot aan de Langestraat). Op 26 november heeft aannemer Strukton Civiel de werkzaamheden aan de centrumring afgerond. De route rondom het centrum is daarmee weer geopend.

Help mee met het maken van de StemWijzer

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de verkiezingen wordt er een StemWijzer gemaakt. In deze StemWijzer komen, in maximaal 30 stellingen, de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in gemeente Hengelo spelen aan de orde.

Provincie Overijssel verstrekt € 3 miljoen subsidie voor versterking binnenstad

De provincie Overijssel verstrekt de gemeente Hengelo een subsidie van € 3 miljoen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Zo werd vandaag, woensdag 24 november, bekend gemaakt door gedeputeerde Monique van Haaf.

Deldenerstraat in 2022 voor het eerst het decor van de Lambertuskermis

De kermis van 2021 staat nog vers in ons geheugen, maar het college van B en W heeft het kermisterrein van 2022 al vastgesteld. Vanwege de werkzaamheden voor de herinrichting van het marktplein, kan het marktplein niet meer gebruikt worden voor de kermis. Het kermisterrein van 2022 is gevestigd rondom het stadhuis en het horecagebied. Dit betekent dat de Deldenerstraat, Willemsplein, Willemstraat en Langestraat aan het kermisterrein zijn toegevoegd.

Gemeente Hengelo sluit aan bij internationale campagne tegen geweld

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven met fysiek of seksueel geweld te maken. In Nederland is geweld tegen vrouwen helaas ook een probleem. Met de wereldwijde ‘Orange the World’ campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. In Hengelo tonen we onze solidariteit door de stadhuistoren en de Lambertusbasiliek oranje te verlichten. Dit gebeurt van 25 november tot en met 10 december. Ook wappert de speciale vlag ‘Stop geweld tegen vrouwen’ bij het stadhuis.

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf

Vrijdag 12 november is er tijdens de persconferentie geen fijne boodschap meegegeven. De nieuwe maatregelen die nodig zijn, zijn pittig. Dit heeft weer impact op heel veel levens. Een makkelijke oplossing is er helaas niet.

Noodopvang Hazemeijercomplex beëindigd

Sinds 24 oktober jl. verbleven ca. 100 vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo. Het Rijk gaf alle provincies destijds de opdracht om binnen 48 uur extra asielzoekers op te vangen voor maximaal 4 weken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zat op dat moment overvol en dat zorgde voor onmenselijke situaties voor de asielzoekers. De tijdelijke Hengelose noodopvang is vandaag beëindigd.

Subsidie van € 20.606 toegekend aan kunstwerkplaats De Möllerwerf

Op 20 oktober heeft het college van B en W acht aanvragen toegekend die voldeden aan de criteria van de regeling ‘versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd’. Het ging hierbij om een bedrag van € 129.394. Het college heeft nu ook het laatste beschikbare subsidiegeld toegekend. Het laatste subsidiebedrag van ruim € 20.000 is toegekend aan de kunstwerkplaats De Möllerwerf, een initiatief van de nachtburgemeester Irma Bruggeman.

Stop uitbuiting

Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente.

Ondernemersfonds voor coronakrediet

Hengelo krijgt een nieuw ondernemersfonds, waarmee zelfstandigen geholpen kunnen worden met een speciaal coronakrediet.

Eerste impressies van De Smelterij beschikbaar!

Op maandag 15 november 2021 is er - met het onthullen van het bouwbord door Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, en Gosse Dousma, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost - een startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van het project De Smelterij. Hier ontwikkelt en bouwt Van Wijnen 60 nieuwe, gevarieerde woningen in Hart van Zuid in Hengelo. Hiervan gaan 24 appartementen en 11 woningen in december in verkoop. Op thuisindesmelterij.nl zijn de eerste impressies van deze ontwikkeling zichtbaar.

Extra mogelijkheden prikken zonder afspraak in Hengelo

In Twente wordt veel gebruik gemaakt van prikken zonder afspraak. Daarom zijn er deze week in Hengelo extra mogelijkheden voor een prik zonder afspraak. GGD Twente staat deze week op 3 verschillende plekken in Hengelo.

Bronzen erepenning voor Natuur- en Milieuraad Hengelo

Al 50 jaar zet de Natuur- en Milieuraad Hengelo (NMRH) zich vrijwillig in voor Hengelo. Iets wat we als gemeente Hengelo erg waarderen. Op vrijdag 12 november werd het 50 jarig bestaan gevierd. Het jubileumboek ’50 jaar Natuur- en Milieuraad Hengelo’ werd overhandigd aan wethouder Mariska ten Heuw. De wethouder had ook nog een verrassing voor de NMRH. Ter ere van het 50 jarig jubileum kregen ze de Bronzen Erepenning van de stad uitgereikt.

Week Tegen de Kindermishandeling 15-19 november

'Dichterbij dan je denkt'. Dat is het thema van de week tegen de kindermishandeling die vandaag van start gaat.

Nog 1,35 miljoen beschikbaar

De gemeente Hengelo wil een duurzame gemeente zijn en zo zuinig mogelijk omgaan met energie. De gemeente wil ook graag het goede voorbeeld geven aan de inwoners. In deze tijd wordt er veel van de inwoners gevraagd als het gaat om energie besparen. Veel Hengeloërs investeren in isolatie, maar nemen ook al verdere stappen om de woning op den duur aardgasvrij te maken. De gemeente kijkt daarom ook kritisch naar het eigen vastgoed, zoals gymzalen, sporthallen en wijkgebouwen. Door regulier onderhoud is al veel bespaard. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van de lampen en isoleren, gebruikt de gemeente duidelijk minder energie. De komende jaren pakt Hengelo het gemeentelijk vastgoed nog intensiever aan. Er is nog 1,35 miljoen euro beschikbaar.

Communicatie gemeente positief beoordeeld

Inwoners willen het liefst via een digitale nieuwsbrief, een brief of via www.hengelo.nl informatie van de gemeente ontvangen. De informatie van de gemeente is goed te lezen en gemakkelijk te vinden. Dat blijkt uit een peiling die in september is uitgezet onder het HengeloPanel.

Coronabesmettingen bij noodopvang

Sinds 24 oktober verblijven er voor de periode van 4 weken ca. 100 vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo. Daarvan zijn nu 21 personen positief getest op corona. Deze mensen zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overgebracht naar een andere locatie, in Laag Zuthem. Dit is een zogeheten uitwijklocatie voor met corona besmette asielzoekers.

Regio Oost slaat de handen ineen

Op 4 november ondertekende wethouder Mariska ten Heuw namens gemeente Hengelo de bestuursovereenkomst en het onderliggende werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

Nijverbij voor Henk Poort

De uitreiking vond plaats bij Stichting Twente Hart Safe.

ErfCoach voor erfeigenaren

ErfCoaches worden sinds halverwege 2019 ingezet in alle gemeenten in Overijssel vanuit het provinciale project Toekomstgericht Erven om het platteland leefbaar te houden. Veel erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten, heeft de provincie besloten dat de ErfCoaches ook in 2022 inzetbaar zijn.

Koninklijke onderscheiding voor John Thijert

Woensdag 3 november heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding overhandigd aan de heer John Thijert. Dit gebeurde om 20.30 uur bij de Koninklijke VBW in Ede tijdens de afscheidsreceptie van de heer Thijert als voorzitter en bestuurslid van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers. De heer Thijert wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Muziek, dans, verhalen en uitreiking Startersprijs Midden Twente tijdens Starterscafé op 15 november 2021

Het Starterscafé is hét platform voor iedereen die een bedrijf wil beginnen of pas geleden gestart is. Een plek waar starters andere ondernemers uit de regio ontmoeten, ervaringen kunnen delen en een waardevol netwerk opbouwen. Vanaf 19.00 uur is de ontvangst en om 19.30 uur opent wethouder Wim Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente het Starterscafé. Inspirerende verhalen via mooie videoportretten en live, en de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente staan vervolgens op het programma.

Deurningerstraat weer open

Wie de afgelopen maanden op de Oldenzaalsestraat af wilde slaan naar Deurningen reed tegen een afgesloten Deurningerstraat aan. De werkzaamheden zijn nu, na ongeveer 10 maanden, afgerond door aannemer Heijmans. De weg is op vrijdagmiddag 29 oktober weer geopend. Het resultaat: een klimaatbestendige inrichting mét stiller asfalt en vrijliggende fietspaden langs een groot deel van de straat.

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2020 en 2021 bekend!

Nadat de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente vorig jaar niet kon doorgaan vanwege corona, reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente dit jaar weer de Startersprijs Midden Twente uit aan de twee beste starters. Dit jaar worden twee winnaars uitgeroepen: beste Starter Midden Twente 2020 en 2021.

Allerzielenviering

Op zondag 7 november organiseert De parochie De Goede Herder samen met coöperatie DELA, Gildebor en de gemeente Hengelo een Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat.

Licht in het donker op begraaf- en gedenkpark

De gemeente Hengelo organiseert samen met Gildebor en uitvaartorganisatie Yarden de jaarlijkse herdenkingstocht Licht in het donker. Op woensdagavond 3 november is er voor nabestaanden de gelegenheid hun dierbare te gedenken tijdens de verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat.

Bladruimen start 1 november

Het is herfst, de tijd van vallende bladeren en mooie kiekjes. De gevallen bladeren kunnen helaas ook gevaar opleveren, bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Daarom start Gildebor vanaf maandag 1 november met het verwijderen van bladeren in de openbare ruimte. In de wijken Hasseler Es en Wilderinkshoek wordt het blad geruimd door de groenaannemer in de betreffende wijk. Het bladruimen wordt gedaan met het oog op de veiligheid en het voorkomen van overlast (bijvoorbeeld wateroverlast).

Hengelo krijgt twee woonwagenlocaties

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Ook de gemeente Hengelo moet daaraan voldoen. Begin 2021 is de behoefte aan extra standplaatsen in Hengelo onderzocht. Hieruit bleek dat er vooralsnog 18 huishoudens interesse hebben in een standplaats in Hengelo. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente onderzoek verricht naar mogelijk nieuwe locaties voor standplaatsen. Daaruit kwamen vijf mogelijke locaties naar voren. Het college geeft de voorkeur aan twee locaties: een locatie in het te ontwikkelen plangebied aan de Sportlaan Driene en een tweede aan het Bartelinkslaantje.

Overlast eikenprocessierups in 2021 fors lager

In 2021 was de overlast van de eikenprocessierups aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren. Dit landelijke beeld was ook in Hengelo te zien. Waar het aantal meldingen de afgelopen twee jaar nog ruim boven de 2.000 lag, bleef de teller dit jaar steken op 501 meldingen. De combinatie van een goede gerichte bestrijding, investering in het verhogen van de biodiversiteit én gunstige weersomstandigheden, heeft geleid tot een flinke afname van het aantal rupsen, nesten en meldingen.

Noodopvang vluchtelingen in Hengelo

In Hengelo worden vanaf zondag met spoed ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen. Burgemeester Sander Schelberg heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en als burgemeester van Hengelo een dringend verzoek vanuit de betrokken ministers en van de Commissaris van de Koning ontvangen. Het college van B&W van Hengelo geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten. In overleg met de pandeigenaar is het Hazemeijer complex in Hengelo aangeboden als opvanglocatie. Het gaat hierbij om het gedeelte waar tot voor kort de GGD-vaccinatielocatie zat. Daarmee kan vanaf vandaag, zondag 24 oktober, al de opvang voor 100 personen geregeld worden.

Vragen over het coronavaccin of zonder afspraak vaccineren? Dat kan!

Heeft u vragen over het coronavaccin of wilt u zich laten vaccineren zonder afspraak? Dat kan op verschillende data in Hengelo.

€ 130.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Op 22 september is de regeling ‘Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd’ opengesteld. Culturele organisaties en amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag doen van maximaal € 25.000 voor investeringen en/of activiteiten die erop gericht zijn de culturele sector te versterken en vernieuwen in (post)coronatijd. Tussen 22 september en 2 oktober zijn er elf complete aanvragen binnengekomen. Acht subsidieaanvragen voldeden aan de criteria en krijgen samen een bedrag van € 129.394.

Zonder afspraak een vaccinatie halen in Hengelo

De tijdelijke priklocatie en het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis werden goed bezocht. Binnenkort is het ook mogelijk om op andere plekken in Hengelo zonder afspraak een coronavaccinatie te halen, of vragen te stellen bij het informatiepunt.

Aan het werk op De Smelterij in Hart van Zuid

Op het groene grasveld langs Laan Hart van Zuid, tegenover het winkelcentrum komt het nieuwbouwproject De Smelterij. Hier smelt alles samen: een duurzaam en gevarieerd nieuwbouwaanbod op een centrale locatie in Hengelo. Van Wijnen ontwikkelt in dit gebied in totaal 60 woningen. Eind dit jaar gaan daarvan 24 appartementen en 11 eengezinswoningen (grondgebonden) in de verkoop.

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Verduurzaam uw bedrijf met subsidie

Energie besparen is belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers.Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u graag op weg met het project “Energie besparen MKB” van Gemeente Hengelo, in samenwerking met Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). In dit project wordt u op basis van een pragmatische energiescan, door een energieadviseur begeleid bij het uitvoeren van aantrekkelijke energiebesparende maatregelen. En door subsidie is de begeleiding nog gratis ook. Dit project is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar.

Hengelo gaat voor JA – JA sticker

De gemeente Hengelo wil, net als meerdere gemeenten in het land, JA-JA stickers beschikbaar gaan stellen. Dit is om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen. In Hengelo bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De JA – JA sticker gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Hengeloërs moeten in dat geval de JA-JA sticker op de brievenbus plakken.

Hengeloërs positief gestemd over gemeentelijke dienstverlening

Gemeente Hengelo doet haar best om Hengelo een goede stad te laten zijn. Zowel in de straat, de buurt als de hele stad. Om te weten te komen hoe Hengeloërs denken over maatschappelijke thema’s en de rol die de gemeente hierin speelt wordt er eens per twee jaar een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. De resultaten van de peiling 2021 laten zien dat de stijgende lijn in de waardering voor de taken die de gemeente uitvoert is doorgezet. Daarnaast zijn Hengeloërs over het algemeen zeer tevreden met hun leven en hebben ze vertrouwen in de toekomst.

Coming Out Dag & Week

Maandag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van LHBT+-ers. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan - net als tientallen andere steden - de regenboogvlag uit.

Uitreiking Nijverbij aan Sophie Reef & Jos Visser en Erepenning aan Lous Kerkhof van Oyfo

Op donderdagochtend 7 oktober om 11.00 uur reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Sophie Reef en Jos Visser. Donderdagmiddag 7 oktober, tijdens de officiële opening van Oyfo om 15.30 uur heeft burgemeester Sander Schelberg, in het bijzijn van Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, de Erepenning van de gemeente Hengelo uitgereikt aan Lous Kerkhof, directeur-bestuurder Oyfo.

Het nieuwe marktplein is weer een stap dichterbij

Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad op 31 maart 2021 het concept ontwerp vastgesteld. In de maanden daarna is het concept verder gedetailleerd en technisch uitgewerkt. Het definitief ontwerp en bijbehorende uitvoeringskrediet heeft gisteren de goedkeuring van het college gekregen. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Het onderwerp staat waarschijnlijk op 10 november (of twee weken later: 24 november) op de agenda van de raad.

Van Grijs naar Groen: Wilderinkshoek aan de beurt

Woont u in de wijk Wilderinkshoek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet. Deel deze locatie dan met uw buren en gemeente Hengelo. In 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om Wilderinkshoek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen tot en met 24 oktober.

Beleidsbegroting 2022

Het college van B en W wil blijven investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo.

Award Leven Lang Ontwikkelen voor De Groot Installatiegroep

Hans Baan van De Groot Installatiegroep heeft de afgelopen week de eerste award van een Leven Lang Ontwikkelen in ontvangst genomen van wethouder Mariska ten Heuw. De heer Baan is verantwoordelijk voor de De Groot Installatiegroep Academy. Voor De Groot is een Leven Lang Leren & Ontwikkelen enorm belangrijk. Omdat de techniek, maar ook de maatschappij enorm in beweging is.

Hulp bij installeren coronacheck-app

Op sommige plekken moet u vanaf nu een coronatoegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld in een restaurant, café, theater, bioscoop of bij een evenement.

Kunstwerken tijdelijk verwijderd

De gemeente heeft drie kunstwerken van kunstenaar Ali Koubâa tijdelijk van de sokkel gehaald, omdat ze opgeknapt moeten worden.

Terras verplicht gesloten? Vermindering op de precariobelasting

Ondernemers betalen voor het gebruik van openbare ruimte, voor bijvoorbeeld een terras, Precariobelasting aan de gemeente. In 2020 werd de volledige Precariobelasting voor terrasgebruik, vanwege corona, geschrapt door het Hengelose college van B en W. Ook in 2021 komt het Hengelose college ondernemers tegemoet.

Olympische prestaties in Hengelo tijdens de Pre-Games van de Special Olympics

Het enthousiasme was zaterdag bijna niet te missen in Hengelo. Op twee plekken in de stad werden de Pre-Games georganiseerd als testcase voor de Special Olympics Nationale Spelen die volgend jaar juni worden gehouden in heel Twente.

De Global Goals vlag wappert in Hengelo

In Hengelo onderschrijven we net als vele andere gemeenten de Global Goals.

865 kledingbonnen vanuit het kindpakket Hengelo verstrekt

865 Hengelose kinderen tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een uitkering van Werk en Inkomen krijgen, hebben per post een kledingbon ontvangen van € 105 voor kleding en schoenen. De kledingbon maakt onderdeel uit van het Hengelose kindpakket. Ook werkende ouders met een laag inkomen kunnen het kindpakket of onderdelen daarvan aanvragen.

Cruciale stap in herontwikkeling Dikkers

Met het instemmen van het bestemmingsplan Dikkers heeft het college van B en W een cruciale stap gezet in de herontwikkeling van dit kenmerkende gebied. De realisatie van een circa 300 woningen en een levendige en prettige leefomgeving komt weer een stap dichterbij, waarbij belangrijk industrieel erfgoed behouden blijft. De gemeenteraad neemt volgens verwachting in oktober een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna kan de verdere ontwikkeling en realisatie van dit bijzondere stukje Hengelo van start gaan.

Park Bataafse Kamp open voor publiek

In samenwerking met de provincie Overijssel en de ontwikkelcombinatie Bataafse+ (HK2 BV en Nijhuis Bouw BV) heeft de gemeente Hengelo het stadspark Bataafse Kamp aangepakt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij.

Feestelijke aftrap van het lokaal sport- en beweegakkoord

Op donderdag 23 september om 19:00 uur vindt bij de hoofdingang van het Twentebad in Hengelo een feestelijke aftrap plaats van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Iedere sport- en beweegaanbieder, fysiotherapeut, onderwijsinstelling, zorginstelling en ieder ander belangstellende is welkom!

Concrete plannen om Bedrijvenpark Twentekanaal te verduurzamen

Het bestuur van Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en de gemeente Hengelo willen het bedrijvenpark graag duurzamer maken. Vandaag spraken ze af om een plan van aanpak op te stellen om de bedrijven op het park te verduurzamen; bijvoorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken en om bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Wethouder Claudio Bruggink en voorzitter BIT Sietske Smit tekenden samen een intentieovereenkomst om de afspraak te bekrachtigen. Daarna pakten ze eigenhandig de schep op om een klein stukje bedrijvenpark te vergroenen.

Word vrijwilliger bij Brandweer Twente

Brandweer Twente is op zoek naar enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich willen inzetten voor een veilig Twente.

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Controleer de kenmerken van uw woning voor juiste WOZ-waarde

Bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u vanaf nu de kenmerken van uw woning controleren. Die kenmerken zijn van invloed bij de bepaling van de WOZ-waarde. Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

Naar de kermis voor een ‘prikkie’

Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Op 17 en 18 september kunnen inwoners terecht voor informatie over coronavaccinatie bij het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis. Ook kan men hier bij de prikbus zonder afspraak een coronavaccinatie halen.

Geen windmolens op Westermaat

Het college van B en W heeft deze week het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen.

Controleer de kenmerken van uw woning

Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

De Lambertuskermis in Hengelo keert terug!

Van 15 tot en met 19 september is de Lambertuskermis terug in het centrum van Hengelo. De binnenstad wordt het decor van de kermis. Oude en vertrouwde attracties zijn terug van weggeweest. En een aantal nieuwe attracties maakt hun opwachting. De kermis staat dit jaar in de Brinkstraat, Enschedesestraat (deels), Burgemeester Jansenplein en natuurlijk op de Markt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij. Maar eerst is er donderdag 9 september nog een thema-avond over zwerfafval in de bibliotheek van Hengelo.

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar cultuureducatie

Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma binnen CultuurwijsHengelo, de lokale invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat zorgt ervoor dat scholen cultuur nog beter met het onderwijs kunnen verbinden.

Hengelo presenteert Transitievisie Warmte

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Hengelo in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin zij antwoord geeft op de vraag ‘Hoe en wanneer gaan we onze woningen duurzaam verwarmen?’ Anders gezegd: ‘Hoe wordt Hengelo aardgasvrij?’

Community Center O3 officieel geopend

Op 1 september opende wethouder Gerard Gerrits het Community Center O3 aan de Brink 115 in Hengelo.

60.000 euro voor zonnepanelen op bedrijfsdaken Westermaat

Bedrijventerrein Westermaat krijgt 60.000 euro voor de pilot ‘Elk dak een zonnedak’; 30.000 euro van de gemeente en 30.000 euro van de Provincie Overijssel. Met het geld kunnen zo’n vijftig bedrijven een begin maken om zonne-energie op te wekken met hun dak (of hun overkapte parkeerplaats). De gemeente werkt in de pilot samen met ondernemingsvereniging Westermaat In Bedrijf. Er is al veel belangstelling.

Bijdrage aan culturele organisaties

Gemeente Hengelo heeft van het Rijk een steunpakket van € 787.173 ontvangen voor de culturele sector. Met het restant van 2020 a € 97.362 komt dat neer op een bedrag van € 884.535 in totaal ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in 2021.

Inspelen op de (parkeer)behoefte

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor de nieuw te ontwikkelen (woningbouw)locaties in de Binnenstad en Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein)? Die vraag heeft de afgelopen periode centraal gestaan bij de ontwikkeling van parkeernormen voor deze gebieden. Na een uitgebreid onderzoek en inspraakperiode heeft het college van B en W ingestemd met nieuwe, specifieke parkeernormen voor deze twee gebieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Volgens verwachting is dat in september.

Een gratis bespaarbox voor alle Hengelose huiseigenaren

Alle woningbezitters in Hengelo kunnen vanaf vandaag een gratis bespaarbox aanvragen. Het pakket bestaat uit zeven hoogwaardige producten die direct zorgen voor energiebesparing. Denk hierbij aan een led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, deurdranger, energiemeter en stekkerdoos. Het pakket heeft een waarde van ongeveer €50. Aanvragen kan tot 30 september 2021.

Aanvragen bijstandsuitkering 2.0

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu