Adviescommissie Beeldende kunst en Vormgeving

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B en W over het kunstbeleid. Zo adviseert de commissie over kunstaankopen, kunstopdrachten in de openbare ruimte en beleidsnotitities op het gebied van cultuur.   
De commissie bestaat uit professionals zoals kunstenaars en kunsthistorici. De leden worden in hun advies bijgestaan door de beleidsmedewerker cultuur (secretaris) en de stedenbouwkundig beleidsmedewerker.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?