Adviesraad voor Inkomen en Arbeid

De Adviesraad voor Inkomen en Arbeid geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over voorgenomen en voor te nemen beleidswijzigingen. De Adviesraad verstrekt inlichtingen en geeft advies.
 

Werk en Inkomen

Onder werk en inkomen worden de volgende onderwerpen verstaan:

  • Sociale visie (participatie, verenigingen en wonen, zorg en welzijn)
  • Inkomen, armoede en schuldhulpverlening
  • Pact MVO
  • Sociale economie
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Ketenaanpak
  • WMO

 

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal tien leden. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden. Eén van de leden treedt op als voorzitter. De voorzitter wordt in functie benoemd.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?