Commissie Schadebeoordeling

De schadebeoordelingscommissie is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. De commissie wordt ingeschakeld om verzoeken te beoordelen die gaan over tegemoetkoming in planschade.

Beoordeling

De schadebeoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag in een hoorzitting. In de hoorzitting kan het verzoek worden toegelicht. De commissie gaat ook zelf ter plaatse kijken. Daarna brengt de commissie een voorlopig advies uit. De gemeente en eventuele andere belanghebbenden kunnen op dit advies reageren. Na afloop van de reactietermijn brengt de commissie een definitief advies uit. Daarna neemt de gemeente een besluit op het verzoek.
In onze digitale Gemeentebalie leest u meer informatie over de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?