Beleidsbegroting 2016-2019

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 4 november de Beleidsbegroting 2016-2019 vastgesteld. In deze begroting is voldoende ruimte voor ambities en nieuwe investeringen in de stad.
De komende jaren staan in het teken van de transformatie in het sociaal domein en focus op de binnenstad. Daarnaast moeten de bezuinigingen die voortkomen uit de maatschappelijke takenverkenning worden uitgevoerd. Toch is Hengelo in staat om met een begroting van € 266 miljoen veel ambities en activiteiten uit te voeren. Dit is het sluitstuk van de maatschappelijke takenverkenning die de politiek met de stad het afgelopen jaar heeft gevoerd. Lees verder.

Aanbiedingsbrief

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Leeswijzer

Hoofdstuk 3: Raadsadvies

Hoofdstuk 4: De financiën van de gemeente Hengelo

Hoofdstuk 5: Beleidsprogramma’s

Hoofdstuk 6: Paragrafen

Hoofdstuk 7: Financiële toelichting

Hoofdstuk 8: Bijlagen en overzichten

De volledige Beleidsbegroting 2016-2019

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?