Motiemarkt

Hebt u een goed idee voor Hengelo? Kom dan naar de Motiemarkt op woensdag 19 september en breng uw idee onder de aandacht van raadsleden. Weet u een raadslid van uw idee te overtuigen? Dan stelt u samen met het raadslid een motie op, die het raadslid vervolgens indient bij de raadsbehandeling van de Beleidsbegroting 2019-2022. Aanmelden voor de motiemarkt kan tot en met 10 september.

De gemeenteraad bespreekt op 6 november de Beleidsbegroting 2019-2022. Tijdens deze vergadering dienen politieke partijen moties in om zo aan te geven wat in hun ogen goede ideeën zijn voor Hengelo. Normaal gesproken bedenken de partijen deze moties zelf. Maar dit jaar kan zo'n motie uw idee zijn.

  • Wat: Motiemarkt Hengelo
  • Wanneer: Woensdag 19 september
  • Hoe laat: in de avond vanaf +/- 19.30 uur (exacte tijdstip volgt z.s.m.)
  • Waar: MFA't Berflo, Apolloplein 1

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 10 september door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Eerst meer weten over de motiemarkt? Mail of bel dan met de raadsgriffie, via raadsgriffie@hengelo.nl of 14 074.

Formulier Aanmeldformulier Motiemarkt

Hoe werkt de motiemarkt?

Wie zich heeft aangemeld krijg op 19 september een kraampje op de motiemarkt. Raadsleden lopen vervolgens langs de verschillende kraampjes om een toelichting op de ideeën te krijgen en te zien of het wat voor hun partij is. Is er een 'match', dan vult u samen met het raadslid een formulier in en levert dat in bij de 'marktmeester'. Met dat formulier verplichten jullie je om gezamenlijk de tekst voor motie op te stellen. Het raadslid verplicht zich om de motie in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling.

Raadsleden zijn niet verplicht om met iemand een match aan te gaan. maar het kan ook net zo goed zijn dat meerdere raadsleden geïnteresseerd zijn in uw idee. Of de motie ook wordt aangenomen op de vergadering van 6 november is natuurlijk afwachten. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?