Archeologie

Archeologisch erfgoed

Tot het archeologische erfgoed horen bouwwerken, gebouwen, complexen, aangelegde terreinen, roerende zaken, monumenten van andere aard, ongeacht of zij op het land of onder water liggen.

Wet van Malta

In 1992 is op Malta een Europees verdrag gesloten over het cultureel erfgoed in de bodem, het verdrag van Valetta genoemd. Doel: bij ruimtelijke planning meer en beter rekening houden met de archeologische waarden die zich in de bodem bevinden. Het verdrag van Malta heeft nog geen vertaling in de Nederlandse wet gekregen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 4 april 2006 ingestemd met het wetsvoorstel archeologische monumentenzorg. Daarin worden de uitgangspunten van het verdrag van Malta voor Nederland geregeld. De Eerste Kamer heeft zich in december 2006 over het voorstel gebogen. Het wetsvoorstel werd aangenomen. Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden.

Verwachtingkaart

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, heeft de gemeente een verwachtingenkaart met beleidsadviezen laten opstellen. Zo is voor iedereen, gemeente en burgers, duidelijk waar zich mogelijke vondsten kunnen bevinden en of deze plaatsen moeten worden onderzocht door middel van boringen of proefsleuven in de grond. Het kan ook zijn dat voor bepaalde gebieden geen onderzoek noodzakelijk is.

Archeologische waardevolle terreinen

De provincie Overijssel heeft een Archeologische Monumenten Kaart (AMK)  uitgebracht. Hierin staan de tot nu toe bekende archeologische waardevolle terreinen. Een aantal van die terreinen is beschermd op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. Het betreft in de gemeente Hengelo de volgende terreinen:

  • Olde Meulenweg, Havezathe 
  • Thiemsland, Huys Hengelo
  • Terrein aan de Bornsedijk

Bekijk de uitgebreide omschrijving van de archeologische vindplaatsen.  
Bekijk de opgraving uit 2018 in Broek Noord

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?