Monumentenzorg

In Hengelo staan ruim 180 monumentale en beeldbepalende panden. Omdat de historische waarde van deze panden groot is, besteedt de gemeente veel aandacht aan deze monumenten. Hengelo kent vier soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten: onroerend goed van vijftig jaar en ouder en gebieden die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.
  • Gemeentelijke monumenten: deze zijn van specifieke cultuurhistorische waarde voor de gemeente Hengelo.
  • Beschermde Gemeentelijke Karakteristieke Panden: beschermd vanwege beeldondersteunende of beeldbepalende elementen in Hengelo.
  • Beschermd stadsgezicht: groep van onroerende zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

Geschiedenis van de monumentenzorg

Het was Victor de Steurs die in 1873 alarm sloeg tegen het slopen van overblijfselen uit vroegere tijd. Door bevolkingsgroei en industrialisatie ontstond een grote druk op de beschikbare ruimte. Wat lag meer voor de hand dan alles te slopen wat niet meer functioneel was? Door zijn inspanningen werd door de rijksoverheid een eerste actie gestart om gebouwen van voor 1850 te beschermen. Uiteindelijk leidde dit in 1961 tot een wettelijke bescherming van het bouwkundig en stedenbouwkundig erfgoed in Nederland: de Monumentenwet 1961.

Cultuurhistorische Waardenkaart

Bij het vaststellen van de Beleidsnota Cultureel Erfgoed in 2014 is tevens de Cultuurhistorische Waardenkaart Hengelo vastgesteld. Op deze kaart staan alle monumenten, de aandachtsgebieden wederopbouw, belangrijke invalswegen, terreinen van hoge archeologische waarde, Tuindorp ’t Lansink, alle begraafplaatsen, kerken en oorlogsmonumenten. De kaart is nu aangevuld met belangrijke cultuurhistorische elementen. Op verzoek van de werkgroep Markegrenzen Hengelo zijn de oude markegrenzen inclusief markestenen, markepalen en jachtpalen opgenomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart.

De Monumentencommissie heeft een lijst met waardevolle panden opgesteld. Dit zijn bijzondere panden, maar ze hebben geen beschermde status. Doel van aanwijzing van waardevolle panden is dat de eigenaren trots en zuinig op hun bezit zullen zijn. Deze panden staan nu ook vermeld op de Cultuurhistorische Waardenkaart Hengelo.

Tot slot zijn de 230 karakteristieke boerderijen, schuren en stallen opgenomen op de kaart alsmede vele panden en erf afscheidingen in Tuindorp 't Lansink. Voor deze karakteristieke panden gelden aanvullende regels welke zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied en Tuindorp 't Lansink. Alle objecten op de kaart zijn onderdeel van de geschiedenis van Hengelo en vertellen elk hun eigen verhaal, het verhaal van het ontstaan en de groei van Hengelo.  

Interessante links

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?