Kunst- en cultuurvisie Hengelo

Samenwerking is het sleutelwoord voor nieuwe kansen in de professionele cultuursector. De gemeente zet in op cultuureducatie en presentatie. Dit staat te lezen in de nota Kunst- en Cultuurbeleid Hengelo 2014-2020 KenT u Hengelo? . Deze is op 21 januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat staat er in?

De nota beschrijft hoe de gemeente de komende jaren het culturele klimaat van Hengelo wil blijven ondersteunen. Cultuureducatie op de basisscholen blijft intact. Daarbij past een nauwe samenwerking tussen kunst-, cultuur-, techniek- en muziekeducatie. Hiermee beoogt de gemeente een continue toestroom van nieuwe ‘cultuurconsumenten’ te bevorderen. Niet alleen als bezoeker van theater, musea of kunstexposities, ook als actieve kunstbeoefenaar via een muziek- of andere culturele vereniging. De basissubsidies voor amateurverenigingen blijven overeind. Van oudsher is er een krachtige verbinding tussen kunst en techniek. Deze samenhang wordt in de cultuurnota versterkt.

Twee onderwerpen verder uitgewerkt

Bij het vaststellen van de nota is aangegeven dat er op twee onderwerpen nog een verdere uitwerking moet worden gegeven. Het betreft dan  het muziekonderwijs in Hengelo en een verdere invulling van het beleid voor de professionele beeldende kunst. Er is afgesproken dat er voor de zomer een uitgewerkt plan voor beide onderwerpen aan B&W wordt aangeboden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?