Kunst

Beeldende Kunst

Beeldende kunst heeft een speciale plaats in het cultuuraanbod van Hengelo. De gemeente bezit een grote diversiteit aan kunstwerken, bestaande uit beelden in de openbare ruimte, schilderijen, tekeningen, sculpturen en ander werk. Voor een belangrijk deel is dit gemeentelijk kunstbezit afkomstig van Hengelose kunstenaars. Neem eens een kijkje in virtuele expositie, het museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK) en de site met Beelden buiten. 

De Stichting Heartpool tekent voor spraakmakende initiatieven zoals permanente exposities Achter de Basiliek in de Weemenstraat en de tweejaarlijkse Wolvecampprijs. Ateliers ’93 en Stichting Woon- en Werkruimten voor Hengelose kunstenaars (SWWK), zijn de twee atelierstichtingen in Hengelo.

Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV)

De Adviescommissie BKV geeft het college van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd advies over:

  • de aanvragen in het kader van het Aanjaagbudget BKV (en de regeling zelf)
  • initiatieven op het gebied van BKV
  • BKV-beleid

In de commissie zitten de volgende leden:
Astrid Hage, Ella Buzo, Hellen van Rees (voorzitter), Metin Yirtici, Rineke Engwerda en Ruud Pols.
De commissie wordt ambtelijk ondersteund. Wilt u in contact komen met de commissie belt u dan naar 14074 of mailt u naar gemeente@hengelo.nl

Platform Hedendaagse Kunst

De gemeente Hengelo heeft als platform voor de professionele beeldende kunstenaars van Hengelo het virtuele Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK). De tentoongestelde kunstwerken zijn (bijna allemaal) in realiteit bestaande werken. In totaal kent Hengelo ruim honderd professionele kunstenaars, merendeels afkomstig van de Kunstacademie AKI (ARTEZ). Voor exposities kunt u verder onder meer terecht bij het Lambooijhuis aan de Langestraat, Ateliers '93 in het Esrein en Galerie de Pook.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?