Wifi-tellingen binnenstad

De gemeente en andere partijen investeren de komende jaren in de binnenstad om deze aantrekkelijker en levendiger te maken. We willen weten of dit leidt tot meer en langer verblijf van bezoekers aan de binnenstad. Met passantentellingen krijgt de gemeente een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van het binnenstadsbezoek. Sinds maart 2019 worden er passantentellingen verricht in de binnenstad van Hengelo. Deze passantentellingen gebeuren op basis van wifi signalen, die worden gemeten door sensoren.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt er geteld?

De gemeente en andere partijen investeren de komende jaren in de binnenstad om deze aantrekkelijker en levendiger te maken. We willen weten of dit leidt tot meer en langer verblijf van bezoekers aan de binnenstad. Met passantentellingen krijgt de gemeente een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van het binnenstadsbezoek. Sinds maart 2019 worden er passantentellingen verricht in de binnenstad van Hengelo. Deze passantentellingen gebeuren op basis van wifi signalen, die worden gemeten door sensoren.

Waar wordt er geteld?

De tellingen worden verricht door bureau CityTraffic met telsensoren die op verschillende plekken in het winkelgebied en horecagebied in het centrum geplaatst zijn. Op het kaartje zijn de telpunten aangegeven.

Tellingen 2019

Door wie wordt er geteld?

De tellingen worden verricht door bureau CityTraffic

Hoe wordt er geteld?

Via sensoren worden wifi signalen opgevangen van mobiele apparaten. Het telkastje is geplaatst aan de binnenzijde van een winkel of horecapand op een 20-tal verspreide plaatsen in de binnenstad.

Hoe zit het met de privacy?

Een telsensor is een kastje die de wifisignalen van mobiele apparaten van passanten opvangt. Wanneer een apparaat wifi aan heeft staan, stuurt deze een signaal met uniek MAC-adres uit en dat wordt door de telsensor ontvangen. De telsensor versleutelt en anonimiseert direct de binnenkomende MAC-adressen en zorgt ervoor dat deze nummers onherkenbaar zijn en niet meer te herleiden zijn naar een specifiek persoon. Er wordt dus géén data gegenereerd die iemand als individu zou kunnen identificeren.

Wat kunt u doen als u niet geteld wilt worden?

De meest gemakkelijke optie is in dit geval: zet de wifi op uw mobiele apparaat uit.

Ik woon in de binnenstad. Word ik ook gemeten?

In principe worden alleen passanten geteld. Dat betekent dat vaste wifi-signalen zoveel mogelijk uitgefilterd worden. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de tellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?