Subsidie, Herstelfonds Duurzame Wederopbloei

Subsidie voor verenigingen en stichtingen om financiële problemen door corona te verlichten.

Hengelose verenigingen en stichtingen, die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf dinsdag 13 oktober subsidie aanvragen. Hiervoor is het herstelfonds Duurzame Wederopbloei Hengelo opgezet. De gemeenteraad heeft hiervoor € 500.000 beschikbaar gesteld.

De subsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die niet of nauwelijks gebruik (hebben) kunnen maken van landelijke en provinciale steunpakketten, maar wel het fundament van onze gemeente vormen. Aanvragen kan tot en met maandag 9 november 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

De subsidieregeling is een uitwerking van de motie Wederopbloei van 1 juli 2020. 

Verenigingen en organisaties kunnen via deze subsidieregeling voor twee situaties een bijdrage aanvragen:  

 • Regeling A: Maximaal € 5.000 voor extra kosten 

  Verenigingen en organisaties kunnen maximaal € 5.000 aanvragen voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de reguliere activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat ze hygiëne maatregelen moeten treffen en extra ruimtes nodig hebben. Ook kosten voor extra personele ondersteuning en ondersteuning en binding van vrijwilligers kunnen (deels) gedekt worden uit deze subsidie.

 • Regeling B: Maximaal € 5.000 voor minder inkomsten 

  Ook kan er maximaal € 5.000 aangevraagd worden als er sprake is van een financieel tekort op de exploitatie van 2020 door inkomstenderving door de coronacrisis. Veel verenigingen hebben bijvoorbeeld te maken met geen of minder kantine- en sponsorinkomsten. Met deze regeling kunnen ze dit (deels) compenseren. Hier geldt wel als bijkomende voorwaarde dat er eind 2019 geen sprake was van een negatief eigen vermogen.

Om de subsidie voor het Herstelfonds Duurzame Wederopbloei aan te kunnen vragen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De organisatie heeft extra kosten gemaakt om de reguliere (voorgenomen) activiteiten uit te voeren omdat vanwege de coronacrisis de uitvoering anders niet mogelijk zou zijn geweest. Hierdoor was er de noodzaak om het geld onmiddellijk in te zetten.
 • De organisatie maatregelen heeft genomen om de voorgenomen activiteiten zoveel mogelijk uit te voeren.
 • De organisatie waar het kon, zoveel mogelijk gebruik heeft gemaakt van andere steunmaatregelen, zoals de NOW of een andere bijdrage van het Rijk, de provincie of de gemeente.
 • De organisatie op 31 december 2019 geen negatief eigen vermogen had. Dit staat in uw jaarrekening van 2019.

U kunt de aanvraag indienen via het digitale formulier:

Subsidieaanvraag herstelfonds

Let op: Het aanvragen van regeling A en regeling B zijn twee aparte aanvragen. Wilt u beide aanvragen indienen dan moet u ook twee keer het formulier invullen.

Vergeet niet de volgende bijlage(n) mee te sturen:

Regeling A:

 • Facturen
 • Betalingsbewijzen 

Regeling B: 

 • Oorspronkelijke begroting 2020
 • Bijgestelde begroting 2020 met toelichting
 • Rechtsgeldig ondertekende jaarstukken 2019
 • Opgave gebruikte steunmaatregelen plus toelichting waarom wel of niet

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu