Lokaal Sportakkoord Hengelo

Maak gebruik van de mogelijkheden!

Hebt u een goed idee dat bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van sport en bewegen dan kunt u een aanvraag indienen om financiële steun te ontvangen voor dat specifieke project.

De Rijksoverheid heeft samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord "Sport verenigt Nederland" getekend. Met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

De gemeenten zijn gevraagd een eigen sportakkoord op te stellen. Lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven stemmen samen af welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren.

In Hengelo willen we met deze gelden alle initiatieven aanmoedigen die een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan een gezonder leven door te sporten en te bewegen. Ook is er in het sportakkoord speciale aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Met het Lokaal Sportakkoord 'Hengelo Inspireert' willen we bereiken dat alle inwoners van de gemeente Hengelo een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Daarbij zetten we sport en bewegen als doel én als middel in voor een vitaal en gezond Hengelo waar iedereen deel kan nemen aan de maatschappelijke waarde van sport en bewegen.

Het sportakkoord is voor alle sport- en beweegaanbieders, individuen, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, commerciële aanbieders etcetra. In de Uitvoeringsregeling Sport- en beweegakkoord 'Hengelo Inspireert' leest u wat er nodig is om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Aanvragen

In de Uitvoeringsregeling Sport- en beweegakkoord 'Hengelo Inspireert' leest u wat er nodig is om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Om aan te vragen vult u het Aanvraagformulier Sportakkoord Hengelo (Pdf) in en mailt u dit samen met een uitwerking van uw idee naar gemeente@hengelo.nl,  ter attentie van ‘Het Lokaal Sportakkoord Hengelo’ of stuur het per post naar Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig).

Tijdens de Maand van de Sport kunnen vereniging- en sportaanbieders een bijdrage ontvangen om zich extra in te zetten om nieuwe leden te werven of oud leden terug te laten keren. Alles om zoveel mogelijk Hengeloërs te laten bewegen! Tijdens de maand van de sport zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Sport- en beweegaanbieders zijn onmisbaar. Mede door corona hebben er vele ontwikkelingen plaatsgevonden. In de maand van de Sport kunnen sport- en beweegaanbieders een aanvraag indienen om een ‘boost’ te geven aan hun ledenwerving. Deel al je inspanningen op de sociale mediakanalen onder de hashtag #wijzijnhengelo.

Aanvragen

Vul het Aanvraagformulier Maand van de Sport (pdf) in en mail dit naar gemeente@hengelo.nl, ter attentie van ‘De maand van de sport’. Of stuur het per post naar gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig). Aanvragen kunnen tot 30 november 2021 ingeleverd worden.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu