Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Verkeerszaken

Hengelo wil goed bereikbaar zijn en blijven.

Maar tegelijkertijd hebben de Hengeloërs ook behoefte aan een veilige en leefbare woonomgeving. Een goede balans vinden tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid is dus erg belangrijk. En dat is niet makkelijk, want wat de één als positief ervaart, kan voor de ander een bron van ergernis zijn.

Ervaart u overlast door een bepaalde verkeerssituatie? Kijk dan eerst eens bij de veel voorkomende vragen hieronder. Dan krijgt u alvast een indruk van wat de gemeente daar eventueel aan kan doen. Helaas kunnen wij niet altijd een oplossing bieden. Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt.

Wilt u iets melden of hebt u een vraag over verkeerszaken? Dan kan dat via het Contactformulier . De gemeente beoordeelt vervolgens de situatie en neemt waar mogelijk maatregelen.

Het is altijd zo druk bij de school aan het begin en einde van de lesdag. En daardoor ontstaan vaak onveilige situaties. Kan de gemeente daar iets aan doen?

Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. En dat zorgt voor veel drukte en onoverzichtelijkheid. Als er meer kinderen op de fiets naar school gaan, is vaak al een groot deel van het probleem opgelost. Op de meeste basisscholen zijn er speciale verkeersouders of er is een een verkeerswerkgroep. Ga met hen in gesprek. Zij hebben vaak al contact gehad met de gemeente en de wijkagent en kunnen u vertellen wat de school doet om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Bij sommige scholen zijn gekleurde palen geplaatst, het zogenoemde Julie meubilair. Die palen zorgen ervoor dat de schooloversteek duidelijker zichtbaar is. Het Julie meubilair wordt alleen bij scholen geplaatst, als de verkeerssituatie om herkenbaarheid en duidelijkheid vraagt. 

De buurt wil graag Victor-veilig-poppetjes plaatsen. Stelt de gemeente die poppetjes beschikbaar?

Nee, de gemeente verstrekt die poppetjes niet. Ze zijn te koop bij Verkeersmaatje.nl of bij de ANWB. Houd er rekening mee dat u de poppetjes niet hinderlijk of gevaarlijk in de openbare ruimte mag plaatsen! 

Ik wil graag dat er een parkeerverbod komt aan één kant van de straat. Wat moet ik doen?

Wij adviseren om eerst goed na te denken over het effect van zo'n parkeerverbod. In de praktijk blijkt namelijk dat hierdoor bijna altijd de snelheid van de auto's die door de straat rijden omhoog gaat. En natuurlijk is het ook heel belangrijk dat de andere bewoners uw idee ondersteunen. Houd er rekening mee dat de gemeente bij dit soort wensen ook aan andere verkeerskundige zaken moet denken, bijvoorbeeld aan de verkeers- en parkeersituatie in de omliggende straten. En dat de gemeente om advies vraagt bij de politie. Dus ook als de meeste bewoners het er mee eens zijn, kan uw aanvraag worden afgewezen. Wilt u toch een aanvraag doen? Dan kan dat via het Contactformulier .

Ik wil graag dat de gemeente een blauwe zone invoert in mijn straat. Wat moet ik doen?

Het is erg belangrijk om eerst te peilen of er voldoende mensen in uw straat wonen die uw idee ondersteunen. De gemeente gaat namelijk onderzoeken of er een democratische meerderheid (meer dan 50 procent) bestaat voor de invoering van een blauwe zone. Voorwaarde is ook dat er voldoende respons vanuit de bewoners is en de straat of buurt moet logisch aansluiten bij de bestaande blauwe zones. Houd er rekening mee dat de gemeente bij dit soort wensen ook aan andere verkeerskundige zaken moet denken, bijvoorbeeld aan de verkeers- en parkeersituatie in de omliggende straten. En dat de gemeente om advies vraagt bij de politie. Dus ook als de meeste bewoners het er mee eens zijn, kan uw aanvraag worden afgewezen. Wilt u toch een aanvraag doen? Dan kan dat via het Contactformulier .

Zoekt u informatie over de bestaande blauwe zones en de parkeerontheffing voor bewoners, bedrijven en bezoekers? Kijk dan ook eens op parkeerontheffing blauwe zone (parkeerschijfgebied).

Wij willen graag dat in onze straat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Hoe moeten we dat aanpakken?

Wij adviseren om eerst goed na te denken over het effect van zo'n regeling. Het instellen van eenrichtingsverkeer heeft namelijk ook een aantal negatieve effecten. Het lokt bijvoorbeeld minder voorzichtig rijgedrag uit en hogere snelheden. En de bereikbaarheid van de huizen wordt slechter. Denk daarbij aan beperking van de routekeuze en langere rijafstanden. Het instellen van eenrichtingsverkeer maakt meestal deel uit van een verkeersplan in een groter gebied en dat kan ook weer gevolgen hebben voor uw straat. Daarnaast is het belangrijk dat u zich realiseert dat de gemeente bij dit soort wensen ook rekening moet houden met andere verkeerskundige zaken. En dat de gemeente om advies vraagt bij politie en hulpdiensten. Dus ook als de meeste bewoners voor eenrichtingsverkeer zijn, kan de aanvraag worden afgewezen. Wilt u toch een aanvraag doen? Dan kan dat via het Contactformulier .

Kan de gemeente in onze straat wat extra parkeerplaatsen maken? Bijvoorbeeld op de plek waar nu een groenstrook is?

Deze aanvragen worden bijna altijd afgewezen. Het omzetten van groenstroken in parkeerplaatsen past meestal niet in het gemeentelijk beleid en kost veel geld. Alleen bij reconstructiewerkzaamheden, zoals groot onderhoud aan de weg of rioolvervanging, is het soms mogelijk om extra parkeerplaatsen te realiseren. Ook blijkt in de praktijk dat het opheffen van openbaar groen voor parkeerplaatsen lang niet altijd door een meerderheid van de bewoners wordt ondersteund. Men vindt vaak dat er al zo weinig openbaar groen in de stad is.  

De verkeersituatie in de straat is op een bepaald punt nogal onoverzichtelijk. Kan de gemeente daar een verkeersspiegel plaatsen?

De gemeente plaatst geen spiegels meer. In de praktijk blijkt dat de spiegels vaker gevaar opleveren dan dat ze gevaar voorkomen.

  • Het verkeer dat u in deze spiegels ziet, is door de vorm van de spiegel dichterbij dan u denkt.
  • De snelheid van het aankomende verkeer is via de spiegel moeilijk in te schatten.
  • De spiegel kan door storm of andere invloeden van buiten (bijvoorbeeld vandalisme) verdraaien, waardoor het vertrouwde beeld ineens afwijkt.
  • De spiegel kan een onduidelijk beeld geven als hij niet regelmatig wordt gecontroleerd en schoongemaakt.

Onze straat ligt in een 30 kilometer-zone. Maar er wordt veel te hard gereden. Kan de gemeente daar iets aan doen?

Als uw straat in een 30 kilometer-zone ligt en volgens de principes van Duurzaam Veilig is ingericht, kan de gemeente eventueel een verkeersteller/ snelheidsmeter in uw straat ophangen. Als dan blijkt dat de snelheden te hoog zijn, kan de gemeente dat melden bij de politie en vragen om extra controles uit te voeren. Daarnaast kan er tijdelijk een zogenoemd Dynamisch Snelheidsinformatiepaneel opgehangen worden. Op deze panelen kunnen de bestuurders zien hoe hard ze rijden. Dat kan ook een positief resultaat opleveren.

Helaas zijn het ook vaak de omwonenden zelf die te hard rijden. Een oproep in het wijkkrantje of elkaar gewoon aanspreken op het rijgedrag kan ook een stap in de goede richting zijn. En als u merkt dat het steeds dezelfde auto is die te hard door uw straat rijdt, kunt u bijvoorbeeld het kenteken noteren en doorgeven aan de wijkagent.

De gemeente legt niet zomaar drempels of soortgelijke zaken aan. Het moet dan wel gaan om aantoonbaar zeer onveilige situaties. En zelfs dan is het aanleggen van drempels en dergelijke in de meest gevallen pas mogelijk bij groot onderhoud aan de straat of bij het vervangen van het riool. 

Wilt u contact opnemen met de gemeente over dit onderwerp? Dan kan dat via het  Contactformulier

Wat moet ik doen als verkeerslichten of waarschuwingssystemen bij busbaanoversteken niet of niet goed werken?

Het is belangrijk dat verkeerslichten en waarschuwingssystemen goed werken. Dat draagt bij aan een veilig en leefbaar Hengelo. Als u merkt dat deze installaties niet of niet goed werken, geef dat dan door aan de gemeente via het  Contactformulier . Wij kunnen dan de situatie gaan beoordelen en eventueel maatregelen nemen.

Let op: Gaat het om een kapotte lamp of bel? Meld dan het probleem via Melding openbare ruimte

Wat kan de gemeente doen als er te hard wordt gereden in 50, 60, 70  of 80 kilometer straten?

In deze straten kan de gemeente eventueel een verkeersteller/ snelheidsmeter ophangen. Als dan blijkt dat de snelheden te hoog zijn, kan de gemeente dat melden bij de politie en vragen om extra controles uit te voeren. Daarnaast kan er tijdelijk een zogenoemd Dynamisch Snelheidsinformatiepaneel opgehangen worden. Op deze panelen kunnen de bestuurders zien hoe hard ze rijden. Dat kan ook een positief resultaat opleveren.

Op de invalswegen, wijk- en centrumringen, busbanen en hoofduitrukroutes van de hulpdiensten neemt de gemeente in principe verder geen snelheidsremmende maatregelen. Deze wegen zijn belangrijk voor de doorstroming van het verkeer en zijn dan ook zo ingericht.

In de andere 50, 60, 70 of 80 kilometer straten legt de gemeente ook niet zomaar drempels of soortgelijke zaken aan. Het moet dan wel gaan om aantoonbaar zeer onveilige situaties. Bijvoorbeeld als er regelmatig ongelukken gebeuren. En zelfs dan is het aanleggen van drempels en dergelijke in de meest gevallen pas mogelijk bij groot onderhoud aan de straat of bij het vervangen van het riool.   

Helaas zijn het ook soms de omwonenden zelf die te hard rijden. Een oproep in het wijkkrantje of elkaar gewoon aanspreken op het rijgedrag kan dan ook een stap in de goede richting zijn. En als u merkt dat het steeds dezelfde auto is die te hard door uw straat rijdt, kunt u bijvoorbeeld het kenteken noteren en doorgeven aan de wijkagent.

Wilt u contact opnemen met de gemeente over dit onderwerp? Dan kan dat via het  Contactformulier

Ik heb last van de wegwerkzaamheden en omleidingen bij mij in de buurt. Wat kan de gemeente daar aan doen?

Door wegwerkzaamheden of omleidingen kan er overlast ontstaan. Er kan meer verkeer door uw straat of buurt komen dan normaal, er wordt misschien harder gereden of er is tijdelijk een parkeerprobleem. Helaas is dat vaak onvermijdelijk en de gemeente kan daar ook vaak niets aan veranderen. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij het onderwerp Wegwerkzaamheden

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu