Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aanvragen uitkering voor jongeren van 18 tot 27 jaar

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien.

De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heb jij geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om je te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat je werk gevonden hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

Je krijgt alleen een uitkering als je zelf onvoldoende middelen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar je inkomsten en je vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld maar ook goederen. Zoals bijvoorbeeld een eigen huis.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over de regelingen van die gemeenten.

Meld je eerst aan als werkzoekende op werk.nl. Maak daarna telefonisch een afspraak via nummer 14 074. Je krijgt dan een uitnodiging voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst in het stadskantoor aan het Burgemeester van der Dussenplein 1.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? En wil je een uitkering aanvragen? Dan geldt eerst een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat je je bij de gemeente meldt.

In de zoektijd ga je actief onderzoeken of je met je huidige opleiding voldoende kansen hebt op de arbeidsmarkt. Zijn die kansen er niet of onvoldoende? Dan kijk je met welke studie je jouw kansen kunt verbeteren. Het moet gaan om een studie die recht geeft op studiefinanciering. Heb je genoeg opleiding om een baan te vinden? Dan ga je actief solliciteren naar een betaalde baan. Daarbij geldt dat elk werk passend is. Het werk hoeft dus niet aan te sluiten bij de opleiding die je hebt gevolgd.

Heb je in de zoektijd onvoldoende je best gedaan om studie of werk te vinden? Dan krijg je een nieuwe zoektijd van vier weken. Als je dan nog steeds onvoldoende doet, krijg je een lagere uitkering. Heb je helemaal niets gedaan om een eigen inkomen te krijgen? Dan kan de gemeente je volledig uitsluiten van het recht op een uitkering. Dat betekent dus dat je niets krijgt.

Houd je activiteiten bij!

Na de zoektijd kom je alleen in aanmerking voor een uitkering als de gemeente vindt dat je actief genoeg bent geweest in het vinden van een studie of werk. Het is dus heel belangrijk dat je in een logboek bijhoudt wat je allemaal hebt gedaan. Ook moet je bewijsstukken laten zien, bijvoorbeeld van je sollicitaties. Bewaar alles dus goed.

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu