Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aanvragen uitkering voor mensen die op of na hun 50e jaar werkloos zijn geworden (Ioaw)

U komt mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u geboren bent voor 1965 en na uw 50ste werkloos bent geworden.

Heeft u de vervolguitkering van de WW ontvangen? En was u op het moment dat u werkloos werd 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).

De Ioaw vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen voor mensen met een laag inkomen uit. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u daar meer over.

U hebt recht op een uitkering als u:

  • in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont,
  • legaal in Nederland bent,
  • geen recht heeft op een andere uitkering,
  • onvoldoende inkomsten heeft,
  • geen recht heeft op studiefinanciering,
  • niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

U komt voor een Ioaw-uitkering in aanmerking als u bent geboren voor 1 januari 1965, geen inkomen heeft en geen werk kunt vinden. Ook moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • U bent werkloos geworden op of na uw 50e jaar en u heeft de loongerelateerde uitkering (plus de vervolguitkering als u daar nog recht op had) van de WW ontvangen.
  • U heeft na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar recht gehad op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en deze werkhervattinguitkering is beëindigd omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Een Ioaw-uitkering vraagt u aan op www.werk.nl. U heeft daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering heeft aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken wij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld heeft om van te leven, dan zetten wij de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor hebben wij een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Dat mag geen rijbewijs zijn.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu