Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aanvragen uitkering voor mensen die op of na hun 60e jaar werkloos zijn geworden (Iow)

U komt mogelijk in aanmerking voor een IOW-uitkering als u na uw 60ste werkloos bent geworden.

Heeft u de vervolguitkering van de WW ontvangen? En was u op het moment dat u werkloos werd 60 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Iow). Een Iow-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

De Iow-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. Het inkomen van uw partner en uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, hebben geen invloed op de uitkering. Als u zelf inkomsten heeft, dan brengt het UWV deze wel in mindering op uw uitkering.

Een IOW-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken. 

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu