Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Aanvragen uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder die willen stoppen met hun bedrijf (Ioaz)

De Ioaz is een aanvullende uitkering voor zelfstandigen die vanwege onvoldoende inkomsten willen stoppen met hun bedrijf.

Bent u een zelfstandige van 55 jaar of ouder? En wilt u graag stoppen met uw bedrijf omdat u daar onvoldoende inkomsten uithaalt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Het gaat om een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm. De uitkering gaat in op het moment dat u stopt met uw bedrijf en loopt door tot u AOW krijgt.  

De Ioaz wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

U komt in aanmerking voor een Ioaz-uitkering als:

  • u tussen 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent,
  • u in Nederland woont en uw bedrijfsactiviteiten ook in Nederland uitvoert,
  • u minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkt,
  • u de afgelopen 10 jaar onafgebroken heeft gewerkt, waarvan minimaal de laatste 3 jaar als zelfstandige,
  • de inkomsten uit uw bedrijf de laatste 3 jaar minder waren dan € 28.957 gemiddeld per jaar
  • u in de toekomst een inkomen van minder dan € 33.212 verwacht.

Soms komen gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen ook in aanmerking voor een Ioaz-uitkering. Neem voor meer informatie contact op met de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

Een Ioaz-uitkering vraagt u aan bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). U moet dit doen voordat u stopt met uw bedrijf. Als u een Ioaz-uitkering krijgt, moet u binnen maximaal 1,5 jaar met uw bedrijf stoppen.

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

Telefoon: (074) 241 51 00

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu