Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aanvragen uitkering

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien.

De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heeft u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

U krijgt alleen een uitkering als u zelf onvoldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld maar ook goederen. Zoals bijvoorbeeld een eigen huis.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over de regelingen van die gemeenten.

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u:

  • in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont,
  • legaal in Nederland bent,
  • geen recht heeft op een andere uitkering,
  • onvoldoende inkomsten heeft,
  • geen vermogen heeft boven het vrij te laten vermogen,
  • geen recht heeft op studiefinanciering,
  • niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

Vrij te laten vermogen

Voor een gezin en een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen € 15.210 en voor een alleenstaande € 7.605. Heeft u ook een eigen huis? Van de overwaarde van uw huis wordt maximaal € 64.100 buiten beschouwing gelaten. De overwaarde is de waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl U heeft daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering heeft aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken wij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld heeft om van te leven, dan zetten wij de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor hebben wij een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Neem dat dus mee naar de bijeenkomst.

De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw aanvraag. Als wij meer gegevens van u nodig hebben, mogen we die termijn eenmaal met 8 weken verlengen.

In de praktijk krijgt u onze beslissing vaak al binnen 4 weken. Lukt dat een keer niet? Dan heeft u recht op een voorschot. Meer informatie vindt u op de pagina Voorschot en voorlopige voorziening.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu