Boete en verlaging van de uitkering

Houd u aan de regels om problemen met uw uitkering te voorkomen.

Hebt u een uitkering, dan moet u alles melden wat van belang is voor die uitkering. En u moet alles doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Als u dat niet doet, dan kan uw uitkering (tijdelijk) worden verlaagd of beëindigd. Ook kunt u een boete krijgen.

Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen, dan kan de gemeente uw uitkering voor één of meerdere maanden verlagen. Voorbeelden van verplichtingen zijn: zoeken naar werk en meewerken aan een re-integratietraject.

Bij het opleggen van een verlaging kijkt de gemeente naar de ernst van de situatie (wat hebt u precies niet gedaan) en in hoeverre u dat te verwijten valt. Ook houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Soms zijn er goede redenen om de uitkering niet te verlagen.

Om een uitkering te houden, moet u op tijd alle informatie inleveren die van belang is voor uw uitkering. U moet ervoor zorgen dat die informatie juist en volledig is. Als u dat niet doet, legt de gemeente u een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is gelijk aan het benadelingsbedrag, maar minimaal
€ 150. Het benadelingsbedrag is de uitkering die u ten onrechte of teveel hebt ontvangen. U moet in zo'n geval dus:

  1. het benadelingsbedrag terugbetalen, én
  2. een boete betalen die even groot is als het benadelingsbedrag (maar minimaal € 150).

Bij herhaling is de boete 150% van het benadelingsbedrag.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu