Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Energieregeling Hengelo

De Energieregeling Hengelo biedt mogelijk hulp aan inwoners die niet in aanmerking komen voor de landelijke energietoeslag.

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) hebben dit jaar recht op een energietoeslag van € 1.300. Dat is landelijk zo geregeld. Maar de gemeente Hengelo wil ook graag iets doen voor huishoudens die niet voor de landelijke toeslag in aanmerking komen. Daarom is de Hengelose energieregeling vastgesteld. Deze bedraagt eenmalig € 800.

De belangrijkste voorwaarden van de Hengelose energieregeling zijn:

 • u en uw eventuele partner hebben een (gezamenlijk) inkomen van maximaal € 2.350 netto per maand,
 • u heeft een variabel energiecontract, 
 • tussen 1 juli en 1 oktober 2022 was het door uw energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag hoger dan 15% van uw (gezamenlijke) netto maandinkomen.

Alle voorwaarden vindt u op deze pagina onder het kopje Voorwaarden Hengelose energieregeling.

Geen gevolgen voor uitkering of andere toeslagen
De Hengelose energieregeling telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Voldoet u aan de voorwaarden van de Hengelose energieregeling? Vraag dan de regeling aan. Dat kan tot en met 31 december 2022.

Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag Hengelose energieregeling 2022 . U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Let op: Als u met DigiD inlogt weten wij meteen of u alleen woont of samenwoont. In het laatste geval worden de persoonsgegevens van uw partner automatisch met de aanvraag meegestuurd. Die hoeft u dus niet zelf in te vullen. Wel moet u zelf alle inkomsten van uw partner opgeven.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk? Dat kan met het Aanvraagformulier Hengelose energieregeling 2022 (Pdf).
U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester van der Dussenplein 1).

Hoe werkt het?
Print het formulier en vul het in. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen. Als u een partner heeft, moet die ook een handtekening zetten.

Stuur de volgende stukken met uw aanvraag mee:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Een bewijs van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties).
 • Een kopie van uw energiecontract of een ander stuk van uw energiemaatschappij waaruit blijkt dat u een variabel contract heeft.
 • Een bewijs van het door uw energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag in de maand juli, augustus of september 2022.
 • Een kopie van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift mag ook).

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl

U komt in aanmerking voor de Hengelose energieregeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Hengelo.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont zelfstandig en heeft een variabel energiecontract.
 • Tussen 1 juli en 1 oktober 2022 was het door uw energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag meer dan 15% van uw (gezamenlijke) netto maandinkomen.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is maximaal € 2.350 per maand (zonder vakantiegeld), maar hoger dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen per 1-7-2022 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.257 € 1.398
Echtpaar / samenwonend € 1.795 € 1.893

Let op:
Is uw inkomen lager dan (of gelijk aan) de bedragen die in de tabel staan? Dan komt u niet in aanmerking voor de Hengelose energieregeling. U heeft mogelijk wél recht op de landelijke energietoeslag. Dat is een hoger bedrag (€ 1.300). Heeft u deze toeslag nog niet aangevraagd? Dat kan nog tot en met 31 december 2022. Meer informatie leest u op de pagina Energietoeslag, landelijke regeling

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan helpt de Clientenraad Minima & Wmo u graag met uw aanvraag. U kunt terecht bij: 

 • de bibliotheek, Beursstraat 34, dinsdag van 10.00-13.00 uur
 • wijkcentrum De Sterrentuin, Neptunussstraat 51, maandag tot en met donderdag van 9.00-14.00 uur.

Iedereen die in aanmerking komt voor de Hengelose energieregeling, heeft ook recht op:

 • gratis energieadvies
 • een gratis energiebox.

Gratis energieadvies
Het advies bestaat uit een digitale woningscan en advies van een wooncoach. U krijgt eenvoudige tips op maat voor directe energiebesparing en inzicht in energiemaatregelen.

Gratis energiebox
Eerder verstrekte de gemeente al gratis energieboxen. In die box zaten handige bespaartips en energiebesparende hulpmiddelen zoals led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel en radiatorfolie. Heeft u de energiebox al? Dan kunt u hulp krijgen bij het aanbrengen van deze hulpmiddelen. Heeft u de energiebox nog niet gehad? Dan krijgt u hem alsnog, met de nodige hulp en ondersteuning.  

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu