Gemeenteraadsverkiezingen: kandidaatstelling

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De dag van de kandidaatstelling voor die verkiezingen is op maandag 31 januari. Op die dag kunnen politieke partijen in Hengelo hun kandidatenlijsten inleveren bij Astrid Mos en Max van Ravensberg van Team Publieksdienstverlening. Dat moet tussen 9.00 en 17.00 uur.

Op de website van de Kiesraad kunt u het programma OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) downloaden. OSV bevat alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling, zoals:

 • kandidatenlijsten (model H 1),
 • instemmingsverklaringen (model H 9),
 • machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1),
 • ondersteuningsverklaringen (model H4).

Partijen die nu nog geen zetel in de gemeenteraad van Hengelo hebben, moeten voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Deze waarborgsom bedraagt € 225. Het bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL44 BNGH 0285 0037 98 onder vermelding van 'waarborgsom kandidaatstelling' en de naam van de politieke partij.

De gemeente moet de waarborgsom uiterlijk op maandag 17 januari ontvangen hebben.

Partijen die nu nog geen zetel in de gemeenteraad van Hengelo hebben, moeten ook ondersteuningsverklaringen inleveren. Dat zijn schriftelijke verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen. U kunt deze verklaringen zelf aanmaken in OSV.

Voor ondersteuningsverklaringen (model H4) geldt het volgende:

 • De kandidaten moeten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst.
 • Een ondersteuner moet in Hengelo als kiezer staan geregistreerd en op de dag van stemming 18 jaar of ouder zijn.
 • Er moeten minimaal 20 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd.
 • De ondersteuner moet zijn verklaring persoonlijk ondertekenen bij de balies op het publieksplein (Burgemeester van der Dussenplein 1). Dat kan van 3 januari tot en met 31 januari 2022. Vooraf een afspraak maken is niet verplicht, maar voorkomt wel dat een ondersteuner misschien lang moet wachten.
 • De ondersteuner moet zich kunnen legitimeren.
 • Een ondersteuner mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen.
 • Een eenmaal ondertekende verklaring kan niet worden ingetrokken.

Na het afleggen van de ondersteuningsverklaring moet de ondersteuner de verklaring zelf inleveren bij de partij die hij ondersteunt. Maak daar dus goede afspraken over.

Op de lijst voorkomende kandidaten mogen zelf ook een ondersteuningsverklaring afleggen.

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur onderzoekt het centraal stembureau of de ingeleverde kandidatenlijsten geldig zijn. Dat gebeurt in een niet-openbare zitting. Als er nog verzuimen zijn (er ontbreken bijvoorbeeld nog stukken) dan meldt het centraal stembureau dat aan de inleveraar van de lijst. De inleveraar heeft dan nog enkele dagen de tijd om ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen. De aangevulde stukken moeten uiterlijk op 3 februari voor 17.00 uur bij het centraal stembureau worden ingeleverd.

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau neemt nu een beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en de kandidaten die op die lijst staan. Ook worden de kandidatenlijsten genummerd.

Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan elke belanghebbende en kiezer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat moet binnen 4 dagen na de beslissing van het centraal stembureau.

Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur 
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur 
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Maak dan eerst een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier!

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu