Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Exploitatie-overeenkomst

De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp of woonrijp maken van grond. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van wegen, riolering en verlichting. Bouwondernemers, projectontwikkelaars of woninginstellingen kunnen met de gemeente afspraken maken over:

  • verkoop van bouwgrond;
  • realisatie van projecten;
  • bouwen in de koop- of huursector (bijvoorbeeld woningen).

De gemeente kan voorwaarden stellen aan de aard, omvang en doelstelling van de geplande bebouwing. De gemeente legt de gemaakte afspraken vast in een exploitatie-overeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?