Gemeentebalie > Water

Gemeentebalie

Grondwateronttrekking

In Nederland is het verboden om grondwater te onttrekken of te infiltreren. Het mag alleen als u daarvoor een vergunning hebt.

Er zijn drie soorten van grondwateronttrekking waarvoor u bij de Provincie Overijssel een vergunning moet aanvragen:

  • koude- en warmteopslag;
  • industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar;
  • openbare drinkwatervoorziening.

Voor alle andere soorten van grondwateronttrekking is het waterschap verantwoordelijk. Dus voor een melding of het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld beregening, bronbemaling, sanering of industriële toepassingen tot en met 150.000 m3 per jaar kunt u bij het waterschap terecht. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Waterschap Vechtstromen.

Gerelateerde onderwerpen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?