Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Bestemmingsplan

Elke gemeente maakt plannen met regels over wat er in een bepaald gebied mag gebeuren en wat niet. Dat zijn de zogenoemde bestemmingsplannen. Iedereen die iets wil bouwen, kan hiermee te maken krijgen. Want de gemeente toetst ieder bouwplan aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is bindend. Het geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

Wat staat er in een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld of er in een bepaald gebied een sportcomplex mag komen. Of winkels, horeca of bedrijven. In een bestemmingsplan staan niet alleen regels over het grondgebruik, maar ook regels over de maximale hoogte en breedte van bouwwerken.

Afwijkingen en wijzigingen soms mogelijk

Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden besluiten om af te wijken van het bestemmingsplan. Daarnaast kan in een bestemmingsplan ook worden aangegeven dat de regels van het plan gewijzigd kunnen worden of verder kunnen worden uitgewerkt. Dat zijn de wijzigingsplannen of uitwerkingsplannen.

 

Bestemmingsplannen digitaal bekijken

Op de pagina Plannen op naam kunt u een groot aantal bestemmingsplannen digitaal bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?