Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Bijzondere bomen

Het college heeft in december 2017 de Bijzondere Bomenlijst geactualiseerd en vastgesteld. Elke boom is uniek maar niet elke boom kan worden aangemerkt als 'bijzonder'. In de Bijzondere Bomenlijst wordt onderscheid gemaakt in monumentale bomen, toekomstige monumentale bomen, herdenkingsbomen en dendrologisch waardevolle bomen. Op de Bijzondere Bomenlijst staan ruim 500 gemeentelijke bomen die een speciale beschermingsstatus hebben. In 2019 zal de lijst worden aangevuld met particuliere bijzondere bomen.

Extra informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?