Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Bodemonderzoek en bodemsanering, subsidie

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor bodemonderzoek en bodemsanering. De mogelijkheden staan hieronder kort beschreven.

Bedrijvenregeling

De bedrijvenregeling is bedoeld voor de sanering van bedrijfsterreinen die in gebruik zijn. Een bedrijf kan alleen aan deze regeling deelnemen als:

  • het zich voor 1 januari 2008 heeft aangemeld,
  • de locatie in gebruik is en blijft als bedrijfsterrein.

Is uw subsidie-aanvraag al goedgekeurd? En hebt u de sanering inmiddels uitgevoerd? Vraag de gemeente dan om uitbetaling van de subsidie.

Co-financiering

Hebt u zich niet voor 1 januari 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling? Of voldeed u niet aan de voorwaarden? Dan komt u misschien in aanmerking voor co-financiering door Stichting Bodembeheer Nederland. Deze stichting probeert een totaaloplossing te bieden voor het saneren van bedrijfsterreinen die te maken hebben met historische bodemverontreiniging. Het gaat dan om verontreiniging die is veroorzaakt voor 1 januari 1987. 

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Afdeling Wijkservice, Beleid en Advies
Stadskantoor, Hazenweg 121 
Telefoon: 14 074

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?