Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Bouwen en handhaven

Als u bouwt in strijd met de regels, bent u in overtreding. De gemeente mag dan maatregelen nemen om een einde te maken aan de illegale situatie.

Zelf oplossen

In eerste instantie krijgt u een brief van de gemeente waarin staat hoe u het probleem kunt oplossen. Dat kan soms door alsnog een vergunning aan te vragen. Maar het kan ook zijn dat u het bouwwerk moet afbreken. Of dat u de situatie moet herstellen of aanpassen zodat er geen sprake meer is van een overtreding.

De gemeente treedt op

Als u geen einde maakt aan de illegale situatie, mag de gemeente maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het bouwwerk af te breken of een dwangsom op te leggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?