Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Brandveilig gebruik van gebouwen

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels. Deze regels gelden voor het gebruik van alle gebouwen. Voor bepaalde vormen van gebruik is een omgevingsvergunning of een melding voor brandveilig gebruik nodig.

Wat u moet weten

Landelijke eisen gelden voor het gebruik van alle gebouwen

De landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van gebouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik. Ook als er geen omgevingsvergunning of melding voor brandveilig gebruik nodig is. De gebouweigenaar en/of gebruiker is daarvoor zelf verantwoordelijk.

Melding voor brandveilig gebruik

U moet een melding doen als u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 mensen tegelijk laat verblijven (tijdelijk of permanent); of
  • een woning per kamer verhuurt aan 5 of meer personen; of
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen (bijvoorbeeld een ziekenhuis of verzorgingstehuis); of 
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (bijvoorbeeld een basisschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf); of
  • dagverblijf biedt aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Wat u moet doen

Zowel het aanvragen van een omgevingsvergunning als het doen van een melding voor brandveilig gebruik gaat digitaal via het omgevingsloket.

Twijfelt u over melding of vergunningaanvraag? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen. 

Extra informatie

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?