Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Gebiedsgericht grondwaterbeleid

In het centrum van Hengelo zijn in het verleden verontreinigingen in het diepe grondwater ontstaan. Dit is het gevolg van de rijke industriële geschiedenis van onze stad. In veel andere steden is dat ook zo. Sommige grootschalige grondwaterverontreinigingen lopen in elkaar over. Hierdoor is het lastig te bepalen wie er verantwoordelijk is. Met het gebiedsgericht grondwaterwaterbeleid kunnen meerdere en complexe verontreinigingen op een slimme en kostenbesparende manier worden aangepakt. De gemeente kan de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging in het diepe grondwater overnemen van de individuele probleemhebbers.

De technische uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak staat in het Gebiedsbeheerplan voor het centrumgebied. Wilt u het Gebiedsbeheerplan opvragen of wilt u met de gemeente in gesprek over het afkopen van uw verantwoordelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Wijkservice, Beleid en Advies.

Contact

Afdeling Wijkservice, beleid en advies

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?