Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Kappen van bomen

Het kappen, vellen, rooien of verplanten van bomen en andere houtopstand is aan regels gebonden. Deze regels voor de bescherming van bomen zijn bedoeld om bomen te behouden, niet om ze te vellen. Daarom is het college van burgemeester en wethouders terughoudend met het verlenen van toestemming om bomen te vellen, louter en alleen in geval van overlast (bijvoorbeeld als gevolg van schaduw, insecten, stuifmeel of vallende vruchten en bladeren).

Vergunning aanvragen?

Het kappen, vellen, rooien of verplanten van bomen en andere houtopstand is aan regels gebonden. Informatie over deze regels vindt u in de volgende documenten:

Wilt u bomen kappen waarvoor u volgens de bomenverordening een vergunning moet hebben? Dan kunt u die vergunning online aanvragen via Omgevingsloket.

Hoeveel kost het aanvragen van een vergunning?

Het aanvragen van een vergunning voor het kappen kost:

  • voor maximaal 4 bomen € 177
  • voor 5 bomen of meer € 354

Melding na het kappen

Hebt u - nadat u een vergunning hebt gekregen - de boom gekapt? Dan moet u dat binnen twee weken na het kappen melden bij de gemeente.

Deze melding kunt u heel gemakkelijk digitaal doen met één van de volgende formulieren. U hebt daarbij het kenmerknummer nodig van de omgevingsvergunning voor het kappen. Het kenmerknummer staat bovenin de vergunning vermeld onder het kopje 'kenmerk'.

Melding na het herplanten

Vaak hebt u een herplantplicht nadat u een boom hebt gekapt. Deze herplantplicht en de voorschriften worden genoemd in de vergunning. Ook deze herplant moet u binnen twee weken melden bij de gemeente.

Deze melding kunt u heel gemakkelijk digitaal doen. Gebruik hiervoor één van de onderstaande knoppen. U hebt daarbij het aanvraagnummer nodig van de omgevingsvergunning voor het kappen. 

Overzicht te kappen zieke en zwakke bomen op gemeentegrond

In de Bomenverordening 2018 is geregeld dat voor bomen op gemeentegrond, die in het kader van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gekapt moeten worden, geen vergunning meer nodig is. Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn en om zogenoemde 'dunning'. Bij dunning wordt een deel van de bomen die te dicht bij elkaar staan eruit gehaald. Zo krijgen de gewenste (of beste) bomen meer ruimte, zodat deze beter kunnen uitgroeien.

Overzicht

In de overzichten Kap oktober 2018 (Pdf), Kap december 2018 (Pdf), Kap maart 2019 en Kap juli 2019 (Pdf) staat vermeld bij welke bomen het voornemen bestaat om te worden gekapt. Ook staat vermeld of er wordt herplant en waar. Deze bomen worden niet eerder gekapt dan zes weken na de datum van publicatie.

Hebt u nog vragen of wilt u nader overleg, neem dan contact met ons op. 

Gerelateerde onderwerpen

Contact

Telefoon: 14 074

Contactformulier

E-mail: gemeente@hengelo.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?