Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig hebt. Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online.

Hebt u hulp nodig bij het invullen? Of hebt u vragen over vergunningvrije activiteiten? Maak dan telefonisch een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en Bouwen via 14 074.

Complexe aanvraag?

Bij een complexe aanvraag adviseren wij om een afspraak te maken voor een vooroverleg. Dat kan via Omgevingsloket online.

Een medewerker van de afdeling Ruimte en Bouwen neemt dan contact met u op. U kunt dan uw conceptplan bespreken en de haalbaarheid van uw plannen toetsen. U krijgt dan sneller duidelijkheid, tegen lagere kosten. En u kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen voor het indienen van de definitieve aanvraag. De kans dat u de vergunning krijgt wordt hierdoor groter. Zonder vooroverleg loopt u meer kans op een afwijzing. U moet dan met een nieuwe aanvraag de hele procedure opnieuw doorlopen. Dit kan ook zorgen voor extra kosten.

Wilt u weten waar een omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend?

Kijk dan op de pagina bekendmakingen. Met behulp van Google Maps kunt u inzoomen op een wijk of buurt in Hengelo en u krijgt een overzicht van alle actuele bekendmakingen. U kunt zich eventueel ook abonneren op een e-mailservice. U ontvangt dan wekelijks de bekendmakingen in uw mailbox.

Hoeveel kost het?

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2019 na 1e wijziging.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de beslissing op uw aanvraag binnen 8 tot 26 weken. Deze termijn kan maximaal met 6 weken worden verlengd. 

Meer weten?

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?