Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Ontheffing zwak-alcoholhoudende dranken

Wilt u buiten een horecazaak, in de openbare ruimte, zwak-alcoholhoudende drank verstrekken? Dan hebt u daarvoor een ontheffing nodig. De gemeente verleent die ontheffing alleen tijdens een evenement. 

Voor het schenken van alcoholvrije drank tijdens een evenement is geen ontheffing nodig en voor sterk-alcoholhoudende drank wordt nooit een ontheffing afgegeven.

Wat zijn zwak-alcoholhoudende dranken?

Dranken met een alcoholpercentage onder de 15% zijn zwak-alcoholhoudend. Uitzonderingen op deze regel zijn wijn, port, vermouth en sherry. Deze dranken zijn altijd zwak-alcoholhoudend, ook als het alcoholpercentage meer is dan 15%.

Ontheffing aanvragen

U kunt de ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C (Pdf). U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente, samen met:

  • een verklaring sociale hygiëne van elke leidinggevende,
  • een kopie identiteitsbewijs van elke leidinggevende.

De leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn en van goed levensgedrag zijn.

Kosten

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2019 na 1e wijziging.

Behandeltermijn

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.

Contact

Afdeling Regulering en Toezicht
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?