Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Paasvuur, ontheffing stookverbod

Wilt u een paasvuur organiseren op Eerste Paasdag? Vraag dan minstens drie weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. 

Wat u moet weten

Voorwaarden

Omdat een paasvuur natuurlijk veilig moet zijn, gelden er een aantal voorwaarden (Pdf). De gemeente inspecteert vooraf of het paasvuur aan alle voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, kan de gemeente de ontheffing intrekken en het ontsteken van het paasvuur verbieden. Ook bij aanhoudende droogte kan de ontheffing ingetrokken worden. Als die situatie zich voordoet, krijgt u bericht van de gemeente.

Ontheffing 5 jaar geldig

U kunt een ontheffing aanvragen voor een periode van 5 jaar. Blijft het paasvuur tijdens die periode op dezelfde plaats en van dezelfde grootte? Dan hebt u tijdens die periode alleen een meldingsplicht. Als er wel wijzigingen zijn in plaats en grootte, moet u een nieuwe ontheffing aanvragen.

Kosten

De ontheffing voor een paasvuur kost € 40.

Wat u moet doen

Ontheffing aanvragen

Wilt u een ontheffing van het stookverbod voor een paasvuur aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier (Pdf, 51 KB) in en stuur het met de bijlagen naar: Afdeling Vergunningen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Meldingsplicht tijdens geldigheidstermijn ontheffing

Hebt u een ontheffing die meerdere jaren geldig is? Dan moet u tijdens die geldigheidstermijn per e-mail melden of u wel of niet gebruik maakt van de ontheffing. Stuur uw melding vijf werkdagen voor het ontsteken van het paasvuur naar: gemeente@hengelo.nl. Vermeld daarbij het besluitnummer van de ontheffing.

Ook andere activiteiten bij het paasvuur?

Dan kan het zijn dat u ook een evenementenvergunning moet aanvragen. Neem in dat geval even contact op met de afdeling Vergunningen.

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen
Stadskantoor, Hazenweg 121
Telefoon: 14 074

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?