Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Precariobelasting

Als u gemeentegrond wilt gebruiken, hebt u een vergunning nodig. De vergoeding die u hiervoor betaalt heet precariobelasting.

Waarvoor u precariobelasting betaalt

U betaalt precariobelasting voor allerlei zaken die u op, boven of onder gemeentegrond wilt plaatsen. Lees op de pagina Tijdelijk gebruik van gemeentegrond waarvoor u een vergunning nodig heeft en hoe u die aanvraagt.

Kosten

Dat hangt helemaal af van wat u wilt plaatsen en voor hoe lang. Alle bedragen zijn te vinden in de verordening precariobelasting 2019.
De gemeente stuurt u een aanslag precariobelasting. Die moet u binnen één maand betalen, gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor precariobelasting. Ook automatische incasso is voor deze belasting niet mogelijk.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?