Gemeentebalie > Water

Gemeentebalie

Regenwater

Regenwater valt op de grond en zakt vervolgens in de bodem of loopt naar het oppervlaktewater. In bebouwd gebied verdwijnt regenwater meestal via regenpijpen en kolken in de riolering onder de straten. Regenwater dat naar het riool stroomt vermengt zich daar met afvalwater. Daarom streeft de gemeente ernaar zoveel mogelijk regenwater af te koppelen van het riool en bij nieuwbouw niet aan te sluiten op het riool. Zo houden we schoon water schoon.

Wateroverlast door regenwater

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens hevige buien duurt het soms een tijdje voordat het water weg kan stromen en soms blijft het water een tijdje staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zijn.

In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dat een dag duren en in een wadi zelfs twee dagen. Een wadi is een tijdelijk opvangsysteem voor regenwater.

In sloten en vijvers is het normaal dat het waterpeil hoger is na hevige regenbuien. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn.

Is het water niet binnen de normale tijd verdwenen? Of hebt u gezien dat een kolk verstopt zit? Meld dat dan bij de gemeente.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat blijven staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm.

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou vele miljoenen euro's kosten. Daarom vindt de overheid een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en daardoor onbruikbaar worden.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?