Gemeentebalie > Wonen

Gemeentebalie

Riolering

Riolering is het totaal aan buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om het afvalwater (ondergronds) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen. Vuil water van huizen en bedrijven - en vaak ook regenwater van druk bereden straten - gaat via het riool naar de waterzuiveringsinstallatie.

Wie doet wat?

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater. Het waterschap zorgt voor de zuivering van het afvalwater. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de riolering tot aan het ontstoppingsstuk. Dit putje ligt ongeveer een halve meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De gemeente zorgt voor:

  • de aanleg van riolering in nieuwe wijken;
  • het beheer van de bestaande riolering;
  • regelmatige reiniging van het riool;
  • het schoonmaken van de kolken;  
  • het vervangen van versleten rioolbuizen;
  • regelmatige inspectie van de kwaliteit van het riool. 

In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dat wordt aangeduid met de term afkoppelen. Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening of afvoeren naar het oppervlaktewater.

Filmpje over de riolering in Hengelo

RTV Oost heeft een leuk filmpje uitgezonden over de riolering in Hengelo. Het filmpje laat zien hoe de riolering van binnenuit met een camera wordt geïnspecteerd. Aan de hand van deze camerabeelden bepaalt de gemeente welke riolen ze gaat vervangen of repareren en wat de planning is. Een medewerker van de gemeente Hengelo daalt af in het riool en geeft uitleg. En wethouder Janneke Oude Alink licht het riolerings- en waterbeleid in Hengelo toe. Ook kunt u zien hoe de grote bergingsbak onder het stationsplein eruit ziet.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?