Gemeentebalie > Water

Gemeentebalie

Rioolwaterzuivering

Het vuile water van huizen en bedrijven, en vaak ook regenwater van druk bereden straten, loopt het riool in. We noemen het dan afvalwater. Het is vervuild en moet gereinigd worden. Via het riool wordt het afvalwater vervoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat is een soort fabriek die het afvalwater zuivert tot een bepaald niveau. Van het rioolwater wordt geen drinkwater gemaakt. Het wordt gezuiverd zodat het daarna zonder bezwaar weer aan de natuur (zoals sloten, beken en kanalen) kan worden teruggeven. Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering.

Het afvalwater van de Twentse huishoudens en bedrijven wordt in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Vechtstromen gezuiverd. Wilt u meer informatie over het vervoeren en zuiveren van ons afvalwater? Kijk dan op de website van het Waterschap Vechtstromen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?