Gemeentebalie > Sport, cultuur en recreatie

Gemeentebalie

Subsidie kunst en cultuur

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om het culturele klimaat in Hengelo te ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse subsidie voor culturele instellingen en amateurverenigingen maar ook aan eenmalige subsidies als het aanjaagbudget beeldende kunst en vormgeving en het podiumbudget.

Meer weten over de subsidieregelingen voor kunst en cultuur?

Kijk dan in de Subsidieuitvoeringsregelingen 2020 (Pdf). 

Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke verplichtingen er zijn.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2019? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2019 (Pdf).

Aanvraagformulieren

Wilt u subsidie aanvragen voor 2020? En verwijst de uitvoeringsregeling naar een aanvraagformulier? Maak dan gebruik van de volgende formulieren:

Aanvraagformulieren 2019

Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Beleid - Subsidie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Houd rekening met de uiterlijke inleverdatum!

Algemene subsidieverordening

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Extra informatie

Contact

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?