Gemeentebalie > Subsidies

Gemeentebalie

Subsidie zorg

De gemeente Hengelo stelt subsidie beschikbaar voor maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg maar ook voor de regeling 'Thuis in de buurt'. Met Thuis in de buurt wil de gemeente algemene voorzieningen regelen om te zorgen dat mensen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Zoekt u meer informatie over de subsidieregelingen?

Kijk dan in de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2020 (Pdf). Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen:

  • welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen;
  • hoe u de subsidie moet aanvragen;
  • welke verplichtingen er zijn.

Wilt u nog iets nalezen in de regelingen van 2019? Ga dan naar de Subsidie Uitvoeringsregelingen 2019 (Pdf).

Algemene subsidieverordening

Wilt u weten welke algemene spelregels er zijn voor het aanvragen en verlenen van subsidies? Kijk dan in de Algemene subsidieverordening.

Contact

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?