Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Tijdelijk gebruik van gemeentegrond

Wilt u tijdelijk gebruik maken van gemeentegrond? Bijvoorbeeld voor het stallen van bouwmateriaal of het plaatsen van steigers, containers, stortkokers of bouwketen? Dan hebt u daarvoor meestal een vergunning nodig.  

Wat u moet weten

U hebt geen vergunning nodig als u de materialen of objecten plaatst op een stuk verharde gemeentegrond tot een maximum van 8 m² met een maximale duur van 10 dagen. Maar houd in dat geval wel rekening met het volgende:

 • Als u schade veroorzaakt aan de gemeentegrond kan de gemeente deze schade op u verhalen. Het is daarom goed om de situatie op foto vast te leggen voordat u de grond gaat gebruiken.
 • Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

Vergunning aanvragen

Hebt u een vergunning nodig? Dan kunt u die heel gemakkelijk aanvragen via het digitale formulier.

Vergunningaanvraag tijdelijk in gebruik nemen openbare gemeentegrond  

Vraag uw vergunning op tijd aan: uiterlijk 8 weken van tevoren!

Behandeltermijn

 • De behandeltermijn is bij een volledige aanvraag maximaal 8 weken.
 • De behandeltermijn kan met maximaal 6 weken worden uitgesteld om de aanvraag compleet te maken.
 • De gemeente kan de behandeltermijn met maximaal 8 weken verlengen als zij niet eerder een besluit op uw aanvraag kan nemen.

Kosten

Leges 2019

 • in gebruik nemen van minder dan 50 m² gemeentegrond: € 177
 • in gebruik nemen van meer dan 50 m² gemeentegrond: € 354

Precariobelasting 2019

Voor steigerwerken, stortkokers of bouwketen en zaken en materialen die daarmee verband houden:

 • per m², per dag € 0,31
 • per m², per week € 2,12
 • per m², per maand € 6,80
 • per m², per jaar € 81,60

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?