Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Tijdelijke verhuur van woonruimte

Hebt u een woning te koop staan die leegstaat? Of een woning die bestemd is voor afbraak of vernieuwbouw? Dan is het mogelijk om een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen. Als u zo'n vergunning opneemt in het verhuurcontract, geldt een beperkte huurbescherming voor de huurder.

Geldigheidsduur vergunning

Voor woningen die bestemd zijn voor afbraak of vernieuwbouw

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van woningen die bestemd zijn voor afbraak of vernieuwbouw is maximaal twee jaar geldig. U kunt deze vergunning één of meerdere keren verlengen. De geldigheidsduur van een verlenging is steeds één jaar. De totale geldigheidsduur van de vergunning is maximaal zeven jaar.

Voor woningen die te koop staan

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van woningen die te koop staan is maximaal vijf jaar geldig. Deze vergunning kunt u niet verlengen.

Vergunning aanvragen of verlengen

U kunt de vergunning aanvragen met het formulier vergunning voor tijdelijke verhuur (Pdf).

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van woningen die bestemd zijn voor afbraak of vernieuwbouw kunt u verlengen met behulp van het formulier verlenging vergunning (Pdf). Vraag de verlenging op tijd aan! In ieder geval voordat de vergunning verloopt. Bent u te laat, dan krijgt de huurder volledige huurbescherming. 

Stuur het aanvraagformulier per post naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Vergunningen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Of stuur het aanvraagformulier digitaal naar gemeente@hengelo.nl. Stuur bij uw aanvraag een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Licht zelf uw hypotheekverstrekker in

De gemeente toetst niet of uw hypotheekverstrekker met de tijdelijke verhuur akkoord gaat. Dat is een zaak tussen u en de hypotheekverstrekker. Wel is het zo dat de vergunning voor tijdelijke woonruimte de huurbescherming van de huurder beperkt. Dat kan voor de bank aanleiding zijn om verhuur toe te staan.

Kosten

  • Het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte kost in 2019:
    € 201,90.
  • Het aanvragen van een verlenging kost in 2019: € 161,40.

Behandeltermijn

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?