Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Solliciteert u naar een nieuwe baan? Dan kan het zijn dat uw werkgever vraagt om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Voor sommige functies is de verklaring zelfs wettelijk verplicht. Ook in andere situaties wordt soms om een VOG gevraagd. Bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk, een visumaanvraag, een vergunning of als u lid wilt worden van een schietvereniging. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) in Den Haag verstrekt de verklaring namens het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor onderzoekt het COVOG of u strafbare feiten hebt begaan die een bezwaar zijn voor de taak of functie die u gaat uitvoeren in de samenleving.

Aanvragen VOG

U kunt een VOG aanvragen door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier krijgt u meestal van uw toekomstige werkgever of de organisatie die om de verklaring vraagt. De gemeente neemt de gegevens van het aanvraagformulier over en stuurt de aanvraag naar het COVOG in Den Haag. U krijgt de beslissing op uw aanvraag per post toegestuurd. Meer informatie en eventueel ook het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Justis.

Denk voordat u de aanvraag gaat doen aan het volgende:

 • Meestal moet een deel van het formulier worden ingevuld en ondertekend door uw werkgever of de instantie die om de verklaring vraagt.
 • U betaalt de verklaring bij aanvraag.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Wilt u iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen? Dan moet de gemachtigde een machtigingsbrief bij zich hebben. In die brief moet staan wie u hebt gemachtigd, op welk adres u de VOG wilt ontvangen, de datum en uw naam en handtekening. Uw gemachtigde moet ook een geldig legitimatiebewijs meenemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u.

U kunt een VOG eventueel ook online aanvragen. De organisatie die de VOG van u vraagt moet dan de aanvraag digitaal voor u klaar zetten. De organisatie moet daarvoor met e-herkenning inloggen bij Justis. U krijgt dan vervolgens via e-mail een verzoek om uw deel van het formulier in te vullen. U hebt hiervoor DigiD nodig en u betaalt met iDEAL. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.  

Aanvragen VOG voor kinderopvang

Voor het aanvragen van een VOG voor een taak of functie in de kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk moet u gebruik maken van de volgende vooringevulde formulieren:

U kunt met deze formulieren een VOG aanvragen bij uw woongemeente. Let op: een deel van het formulier moet worden ingevuld door uw opdrachtgever. U betaalt de verklaring bij aanvraag. De gemeente neemt de gegevens van het aanvraagformulier over en stuurt de aanvraag naar het COVOG in Den Haag. U krijgt de beslissing op uw aanvraag per post toegestuurd. 

Is de houder van een organisatie voor kinderopvang, gastouderopvang of peuterspeelzaalwerk een rechtspersoon? Dan gaat het om een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOGrp). Deze verklaring kunt u niet aanvragen via de gemeente. Een bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie moet dan een VOGrp aanvragen bij het COVOG in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op de website van Justis.

Gastouders die in het buitenland wonen kunnen de VOG alleen rechtstreeks bij het ministerie van Justitie aanvragen. Deze gastouders moeten wel de Nederlandse nationaliteit hebben. En zij moeten ingeschreven staan bij een gastouderbureau dat geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang. Meer informatie vindt u op de website van Justis.

Wilt u meer informatie over de VOG in de kinderopvang? Kijk dan in de Regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Continue screening

Op 1 maart 2013 is de continue screening in de kinderopvang gestart. Met de invoering van dit systeem is de screening van medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk aangescherpt. Bij continue screening kijkt Dienst Justis dagelijks of mensen die in de kinderopvang werken nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan. Blijkt volgens Dienst Justis dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen? Dan gaat er via de gemeente en de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau. Meer hierover in de Handleiding continue screening kinderopvang.

Aanvragen VOG voor het Kiwa Register

Wilt u een ondernemersvergunning aanvragen voor bus- of taxivervoer bij het Kiwa Register? Dan hebt u ook een verklaring omtrent het gedrag nodig. U kunt deze verklaring alleen aanvragen met speciale vooringevulde formulieren. Deze formulieren kunt u downloaden op de website van het Kiwa Register. U kunt de aanvraag vervolgens doen bij uw woongemeente. U betaalt bij aanvraag.

Aanvragen VOG als u niet in Nederland staat ingeschreven

Als u niet in Nederland staat ingeschreven, kunt u een aanvraag voor een VOG rechtstreeks indienen bij COVOG. U stuurt uw aanvraag naar: Dienst Justis, Afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag (of per e-mail naar frontdesk.justis@minvenj.nl).

U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier,
 • een kopie van het betalingsbewijs (Justis accepteert geen cheques of contante betalingen),
 • een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs.

U maakt de kosten van de aanvraag over op rekeningnummer NL47RBOS0569990971 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ Justis/ Covog in Den Haag. U vermeldt daarbij de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland: IBAN-code NL47RBOS0569990971, BIC-code RBOSNL2A, The Royal Bank of Scotland.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gratis VOG. Maar dan moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Justis.

VOG voor bedrijven (VOGrp)

Ook bedrijven moeten soms een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding, het afsluiten van een contract of het lidmaatschap van een brancheorganisatie. In dat geval gaat het om een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOGrp). Deze VOGrp kunt u niet aanvragen via de gemeente. Een bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf moet deze verklaring rechtstreeks aanvragen bij het COVOG in Den Haag. Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Justis.

Kosten

De aanvraag van een VOG voor particulieren kost € 41,35.

Behandeltermijn

In het algemeen ontvangt u uw VOG binnen twee tot vier weken.

Meer weten

Veel gestelde vragen over VOG (Justis)

Wilt u meer weten over een aanvraag die al in behandeling is? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Dienst Justis/ COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
Telefoon: (088) 998 22 00

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?