Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. Het wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. U hebt dit soms nodig voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk. Een VOG kan ook nodig zijn voor het aanvragen van een visum of bepaalde vergunningen.  

Aanvragen VOG

Het aanvragen van een VOG kan op drie manieren:

  • Digitaal via Dienst Justis (Ministerie voor Justitie en Veiligheid).
  • Via de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Rechtstreeks via Dienst Justis als u niet in Nederland staat ingeschreven.

Digitaal

De organisatie waarvoor u de VOG nodig hebt, moet een aanvraag digitaal voor u klaarzetten. Dat kan via de website van Justis. U hebt hiervoor uw DigiD nodig en u betaalt via IDeal.

Via de balie op het Publieksplein

Uw werkgever of de organisatie die om uw VOG vraagt, geeft u een aanvraagformulier. Als inwoner van Hengelo kunt u met dit ingevuld aanvraagformulier een VOG aanvragen aan de balie van het Publieksplein. Maak hiervoor een afspraak. Vaak moet een gedeelte door de organisatie of werkgever worden ingevuld en ondertekend. De gemeente stuurt de aanvraag door naar Dienst Justis. Zij onderzoeken of u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U betaalt de verklaring bij aanvraag.

Als u niet in Nederland staat ingeschreven

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. U leest op de website van Justis hoe u dit kunt doen.  

Iemand machtigen om uw VOG aan te vragen

Wilt u iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen? Dan moet de gemachtigde een machtigingsbrief bij zich hebben. In die brief moet staan wie u hebt gemachtigd, op welk adres u de VOG wilt ontvangen, de datum en uw naam en handtekening. Uw gemachtigde moet ook een geldig legitimatiebewijs meenemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • ingevuld aanvraagformulier (Verstrekt door de werkgever of organisatie)

 Als u namens iemand de aanvraag doet:

  • machtigingsbrief (als u namens iemand de aanvraag doet)
  • uw legitimatiebewijs
  • kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager

Let op: Meestal moet een deel van het formulier worden ingevuld en ondertekend door uw werkgever of de instantie die om de verklaring vraagt.

Kosten

  • VOG via de gemeente € 41,35
  • VOG digitaal via Justis €33,85

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gratis VOG. Maar dan moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Justis.

VOG voor kinderopvang, bus- en taxivervoer, zzp'ers en bedrijven

Kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen moeten worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Hiervoor is een VOG nodig. De aanvraagformulieren hiervoor vindt u op de website Rijksoverheid. U kunt de aanvraag vervolgens doen bij uw woongemeente.

Sinds 2018 is er continue screening. Dat betekent dat er wordt bijgehouden of medewerkers in de kinderopvang vrij blijven van strafbare feiten.

VOG voor bus- of taxivervoer (Kiwa Register)

Wilt u een ondernemersvergunning aanvragen voor bus- of taxivervoer bij het Kiwa Register? Dan hebt u ook een verklaring omtrent het gedrag nodig. U kunt deze verklaring alleen aanvragen met speciale voor-ingevulde formulieren. Deze formulieren kunt u downloaden op de website van het Kiwa Register. U kunt de aanvraag vervolgens doen bij uw woongemeente. U betaalt bij aanvraag.

VOG voor zzp'ers

Bij een aanvraag van een VOG mogen de aanvrager en de organisatie niet hetzelfde zijn. U kunt dus geen VOG aanvragen voor u zelf. De opdrachtgever waar u een VOG moet overleggen is in dit geval de organisatie die van u een VOG verlangt. Deze opdrachtgever moet het aanvraagformulier invullen.

VOG voor bedrijven (VOG RP)

Ook bedrijven moeten soms een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding, het afsluiten van een contract of het lidmaatschap van een brancheorganisatie. In dat geval gaat het om een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG RP). Deze VOG RP kunt u niet aanvragen via de gemeente. Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van Justis.

Levertijd

U ontvangt uw VOG binnen twee tot vier weken.

Extra informatie

Justis (Veel gestelde vragen)

Juridisch loket (Meer informatie over VOG)

Contact

Maak een afspraak

Voor het aanvragen van een VOG kunt u alleen op afspraak terecht.

Afspraak maken

Publieksplein (stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Telefoon: 14 074 

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?