Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

WOZ-bezwaarschrift

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) taxeert voor de gemeente de waarde van alle onroerende zaken. Die getaxeerde waarde noemen we de WOZ-waarde. Gemeenten, waterschappen en het rijk maken allemaal gebruik van deze WOZ-waarde.

WOZ-beschikking

Het GBT laat u in een officieel document weten wat de WOZ-waarde is van het huis, het bedrijfspand of de grond die u gebruikt of waarvan u eigenaar bent. Dat heet de WOZ-beschikking. Die beschikking vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen die u elk jaar krijgt. De WOZ-waarde die op de beschikking staat, geldt voor het hele jaar.

Waardepeildatum

Onroerende zaken moeten elk jaar opnieuw worden gewaardeerd. Dat kan natuurlijk niet allemaal op dezelfde dag. Daarom wordt er altijd teruggerekend tot een bepaalde datum. Dat noemen we de waardepeildatum. Deze datum is 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2019 is de waardepeildatum dus 1 januari 2018. Dat betekent dat de gemeente geen rekening mag houden met een waardedaling of waardestijging later in het jaar.

Bezwaar maken

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. U kunt dan bezwaar maken. Dat moet binnen zes weken, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. U kunt schriftelijk bezwaar maken of digitaal.

Schriftelijk bezwaar maken
Maakt u schriftelijk bezwaar? Geef in uw brief dan duidelijk aan waartegen u bezwaar maakt. En waarom u dat doet. Geef ook aan wat volgens u de waarde zou moeten zijn. Als dat namelijk niet duidelijk is, kan het zijn dat uw bezwaar niet behandeld wordt. U moet uw brief sturen naar de directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Digitaal bezwaar maken
Bent u particulier en wilt u digitaal bezwaar maken? Ga dan naar het digitaal loket van het GBT. U heeft daarbij wel uw DigiD-inlogcode nodig.

Wilt u voor uw bedrijf digitaal bezwaar maken? Klik dan op de knop
'Digitaal Formulier'. Nadat u het formulier hebt verzonden, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail en nemen wij het formulier in behandeling.

 

Geen nieuwe beschikking

Als u gelijk krijgt, ontvangt u geen nieuwe WOZ-beschikking. De nieuwe waarde vindt u in het antwoord op uw bezwaarschrift. De gemeente geeft de nieuwe waarde ook door aan de belastingdienst en aan het waterschap.

De belastingaanslagen die gebruik maken van de WOZ-waarde worden automatisch aangepast.

Veel gestelde vragen

Ik twijfel of bezwaar maken zin heeft. Kan ik daarover eerst met het GBT overleggen?

Ja, medewerkers van het GBT kunnen vaak in vrij korte tijd aangeven of uw WOZ-waarde correct is en of bezwaar maken zin heeft. Als u een medewerker van het GBT wilt spreken, kunt u de gemeente bellen. De gemeente zorgt dan dat u wordt teruggebeld door iemand van het GBT.

Ik vind het een heel gedoe om bezwaar te maken. Nu heb ik een bureau gevonden dat dat voor mij wil doen. En het kost me niks. Goed idee?

Als u bezwaar wilt indienen tegen uw WOZ-beschikking, kunt u tegenwoordig gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus of makelaars. De bureaus werken vaak op no cure no pay basis.

Het is natuurlijk uw goed recht om zo'n bureau in te schakelen. Zorg wel dat u zich goed laat voorlichten. En sta ook even stil bij het volgende: als uw bezwaar wordt toegewezen, dan is de gemeente wettelijk verplicht om een vergoeding te betalen aan het door u ingeschakelde bureau. Die vergoeding, die met gemeenschapsgeld wordt betaald, is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht. De vergoeding kan oplopen tot een paar honderd euro. Dat is een hoog bedrag, zeker als u kijkt naar wat een vermindering van de OZB-aanslag u oplevert (een waardevermindering van uw woning met € 10.000 betekent een verlaging van uw OZB-aanslag met € 15).

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de beschikking WOZ. Kan ik nu wachten met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen?

Nee. Door bezwaar te maken krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Wel kunt u uitstel van betaling aanvragen voor het bedrag dat volgens u onterecht in rekening is gebracht.

Nadat u bezwaar hebt gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of u uitstel van betaling krijgt en voor welk bedrag dat dan is. Het resterende bedrag moet u wel op tijd betalen.

Hebt u geen uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u dat alsnog schriftelijk aanvragen.

Nuttige links

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?