Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Aanvragen uitkering voor jongeren van 18 tot 27 jaar

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heb jij geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om je te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat je werk gevonden hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

Je krijgt alleen een uitkering als je zelf onvoldoende middelen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar je inkomsten en je vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld maar ook goederen. Zoals bijvoorbeeld een eigen huis.

Werk en Inkomen voor Hengelo, Borne en Haaksbergen

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over de regelingen van die gemeenten.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

Meld je eerst aan als werkzoekende op werk.nl. Maak daarna telefonisch een afspraak via (074) 245 97 67. Je krijgt dan een uitnodiging voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo.

Zoektijd van vier weken

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? En wil je een uitkering aanvragen? Dan geldt eerst een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat je je bij de gemeente meldt.

Wat moet ik in de zoektijd doen?

In de zoektijd ga je actief onderzoeken of je met je huidige opleiding voldoende kansen hebt op de arbeidsmarkt. Zijn die kansen er niet of onvoldoende? Dan kijk je met welke studie je jouw kansen kunt verbeteren. Het moet gaan om een studie die recht geeft op studiefinanciering. Heb je genoeg opleiding om een baan te vinden? Dan ga je actief solliciteren naar een betaalde baan. Daarbij geldt dat elk werk passend is. Het werk hoeft dus niet aan te sluiten bij de opleiding die je hebt gevolgd.

Heb je in de zoektijd onvoldoende je best gedaan om studie of werk te vinden? Dan krijg je een nieuwe zoektijd van vier weken. Als je dan nog steeds onvoldoende doet, krijg je een lagere uitkering. Heb je helemaal niets gedaan om een eigen inkomen te krijgen? Dan kan de gemeente je volledig uitsluiten van het recht op een uitkering. Dat betekent dus dat je niets krijgt.

Houd je activiteiten bij!

Na de zoektijd kom je alleen in aanmerking voor een uitkering als de gemeente vindt dat je actief genoeg bent geweest in het vinden van een studie of werk. Het is dus heel belangrijk dat je in een logboek bijhoudt wat je allemaal hebt gedaan. Ook moet je bewijsstukken laten zien, bijvoorbeeld van je sollicitaties. Bewaar alles dus goed.

Misschien ook interessant

Contact

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Sociale Zaken komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht bij de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo. 

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?