Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Aanvragen uitkering voor mensen die op of na hun 50e jaar werkloos zijn geworden (Ioaw)

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Hebt u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

Hebt u de vervolguitkering van de WW ontvangen? En was u op het moment dat u werkloos werd 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).

De Ioaw vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing.

Werk en Inkomen voor Hengelo, Borne en Haaksbergen

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen voor mensen met een laag inkomen uit. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u daar meer over.

Algemene voorwaarden voor een uitkering

U hebt recht op een uitkering als u:

  • in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont;
  • legaal in Nederland bent;
  • geen recht hebt op een andere uitkering;
  • onvoldoende inkomsten hebt;
  • geen recht hebt op studiefinanciering;
  • niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

Extra voorwaarden voor een Ioaw-uitkering

U komt voor een Ioaw-uitkering in aanmerking als u bent geboren voor 1 januari 1965, geen inkomen hebt en geen werk kunt vinden. Ook moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • U bent werkloos geworden op of na uw 50e jaar en u hebt de loongerelateerde uitkering (plus de vervolguitkering als u daar nog recht op had) van de WW ontvangen.
  • U hebt na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar recht gehad op een loongerelateerde werkhervattinguitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en deze werkhervattinguitkering is beëindigd omdat de mate van arbeidsongeschikt niet langer tenminste 35% bedraagt.

Hoe vraag ik een Ioaw-uitkering aan?

Een Ioaw-uitkering vraagt u aan op www.werk.nl U hebt daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering hebt aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken wij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld hebt om van te leven, dan zetten wij de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor hebben wij een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Dat mag geen rijbewijs zijn.

Misschien ook interessant

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Sociale Zaken komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht bij de informatiebalie op het Publieksplein (Stadskantoor, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo).

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?