Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Aanvragen uitkering

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Hebt u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

U krijgt alleen een uitkering als u zelf onvoldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld maar ook goederen. Zoals bijvoorbeeld een eigen huis.

Werk en Inkomen voor Hengelo, Borne en Haaksbergen

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over de regelingen van die gemeenten.

Wie komt in aanmerking?

U hebt recht op een bijstandsuitkering als u:

  • in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont;
  • legaal in Nederland bent;
  • geen recht hebt op een andere uitkering;
  • onvoldoende inkomsten hebt;
  • geen vermogen hebt boven het vrij te laten vermogen;
  • geen recht hebt op studiefinanciering;
  • niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

Vrij te laten vermogen

Voor een gezin en een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen € 12.240 en voor een alleenstaande € 6.120. Hebt u ook een eigen huis? Van de overwaarde van uw huis wordt maximaal € 51.600 buiten beschouwing gelaten. De overwaarde is de waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl U hebt daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering hebt aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken wij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld hebt om van te leven, dan zetten wij de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor hebben wij een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Neem dat dus mee naar de bijeenkomst.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht bij de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?