Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Basisregistratie Personen (BRP)

De overheid heeft van alle burgers de juiste persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken of om gemeentelijke belastingen te heffen. Ook organisaties zoals de belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

De Basisregistratie Personen (BRP)

In Nederland worden uw persoonsgegevens verzameld in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de lijsten met persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Op die persoonslijsten staan bijvoorbeeld:

 • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland,
 • verblijfplaats (adres),
 • burgerservicenummer (BSN),
 • gegevens over ouders,
 • gegevens over nationaliteit,
 • gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap,
 • gegevens over kinderen,
 • gegevens over afgegeven reisdocumenten,
 • gegevens over kiesrecht.

Hoe komt de overheid aan al die gegevens?

Vaak moet u een wijziging in uw gegevens zelf doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid overlijdt. Maar gegevens kunnen soms ook automatisch worden opgenomen of veranderd in de BRP. Als u trouwt bijvoorbeeld, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dat door aan de BRP.

Wat zijn uw rechten?

 • Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP, krijgt hiervan gratis een afschrift. Dat geldt ook als u zich opnieuw in Nederland vestigt.
 • U mag uw gegevens in de BRP altijd inzien. Dat is gratis. Als u een afschrift van uw persoonsgegevens wilt hebben, dan vraagt de gemeente daar meestal een vergoeding voor.
 • U heeft het recht om de achternaam te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Dat heet naamgebruik. De BRP geeft dit naamgebruik ook door aan overheidsinstanties zoals de belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap of de RDW. Op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs blijft altijd uw eigen achternaam staan. U kunt op deze documenten eventueel wel de naam laten toevoegen van uw huwelijkspartner of geregistreerd partner. Kijk voor meer informatie bij naamgebruik.
 • Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt dan wel om bewijsstukken. Kijk voor meer informatie bij Basisregistratie Personen, doorgeven correcties.
 • U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Kijk voor meer informatie bij geheim adres / verstrekkingsbeperking.
 • Adoptieouders kunnen de oorspronkelijke naam van het kind en zijn biologische ouders laten weghalen van de persoonslijst van hun geadopteerde kind. En de biologische ouders kunnen de gegevens van het geadopteerde kind laten weghalen van hun persoonslijst.
 • Mensen die van geslacht zijn veranderd, kunnen de gemeente vragen om eerdere voornamen, geslacht en naamgebruik te verwijderen van hun persoonslijst.

Wat zijn uw plichten?

 • U moet zich (vanaf de leeftijd van 14 jaar) kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangeven bij de gemeente waar u zich vestigt. Kijk voor meer informatie bij vestiging in Nederland.
 • Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen 5 dagen na uw verhuizing uw adreswijziging doorgeven in uw nieuwe woongemeente. Kijk voor meer informatie bij adreswijziging doorgeven.
 • Als u voor langere tijd (meer dan 8 maanden) in het buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven bij uw woongemeente. Kijk voor meer informatie bij vertrek naar buitenland.
 • Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere inlichtingen te geven over uw aangifte of de persoonsgegevens die over u zijn opgenomen in de BRP.
 • Als uw persoonsgegevens veranderen in het buitenland, dan moet u dit aangeven bij uw woongemeente als u terug bent in Nederland. Bijvoorbeeld als u in het buitenland trouwt of een kind krijgt. Zorg dat u de originele documenten over deze verandering kunt laten zien.

Wat is een burgerservicenummer (BSN)?

Een burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor uw contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een Nederlandse gemeente krijgt een BSN. Ook een pasgeboren kind dat wordt aangegeven, krijgt meteen een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het BSN heeft voordelen voor u en voor de overheid. Het maakt uw contacten met de gemeente en andere overheidsorganisaties gemakkelijker. Als u gaat werken, geeft u uw BSN door aan uw werkgever. Daarmee regelt uw werkgever een aantal zaken voor u met bijvoorbeeld de belastingdienst en uw pensioenfonds. En ook de gezondheidszorg maakt gebruik van het BSN.
Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?