Gemeentebalie > Zorg en welzijn

Gemeentebalie

Beschermd wonen

Beschermd wonen is het wonen in een instelling of in een woonruimte die door een instelling beschikbaar is gesteld. Het is bedoeld voor mensen (18+) met psychiatrische problemen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van mantelzorg of professionele begeleiding.

Belangrijk om te weten

Mensen die in aanmerking komen voor beschermd wonen kunnen zich via hun zorgverlener aanmelden bij het Cimot. Het Cimot is de organisatie die de centrale toegang regelt tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente. Inwoners van de gemeente Hengelo kunnen terecht bij het Cimot Enschede.

Informatie voor professionals

Wilt u weten of uw cliënt voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen? Wilt u uw cliënt aanmelden? Of wilt u advies? Kijk dan verder op de website van het Cimot Enschede.

Extra informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?